Kurser & litteratur


LÄNKAR TILL KURSER & LITTERATUR  
  .
Kurser .
Byggnadsvård Nääs, Centrum för praktisk byggnadsvård. Gamla hus, material och tekniker.
  .
ECS-Teknik AB, Projektering, kontroll och besiktningar, Hantverksinstruktioner och utbildning i restaureringsprojekt, Projektledning och samordning, Laboratorieanalyser av bruk och färg, Utveckling av objektsanpassade metodanvisningar, Murverksavfuktning, Konstruktion och utformning av värmeanläggning till känsliga miljöer som kyrkorum, m.m.
  .
Grufby fönsterhantverk – Gustafs, Fönster- och dörrenoveringar. Butik. Kurser.
  .
Gränsfors Bruks Yxor, Smide, yxor, bilor, verktyg, kurser.
  .
Högskolan på Gotland Timmermansutbildning
  .
Institutionen för kulturvård – Göteborgs universitet, Bebyggelseantikvarie, bygghantverk, konservator, trädgårdens hantverk och design samt landskapsvård
  .
Kakelugnar, Valter Pettersson Isander, Rönninge
  .
Måleriverkstan – Järvsö Inredningsmåleri på väggar samt möbler och föremål. Väggfältsmåleri, schabloner, rullgardinsmålning.
  .
Nääs hantverk och design – Lerum, Utbildning design, silver, möbelsnickeri, möbeltapetsering
  .
Rakennusapteekki – Byggnadsapoteket, Byggnadsvårdsbutik i Billnäs, Finland, med tillbehör för gamla hus. Fönsterverkstad för traditionell renovering. Rådgivning, dokumentation och inventering. Utbildning
  .
Ramon Persson slöjd & snickeri – Motala, Tillverkning och försäljning av slöjd och snickerier, kurser och utbildningar
  .
Stenbackas Trä och Glas – Fjärdhundra, Föreläsningar, 2-dagars-kurser i fönsterrenovering.
  .
Steneby – Dals Långed, Utbildningar huvudsakligen inom materialområdena trä, metall och textil
  .
Sätergläntan, En mötesplats för alla slöjd- och kulturintresserade.
  .
Wederslöf byggnadsvård, Byggnadsvårdsbutik, färg, gjutjärn, golvvård, isolering, plädar & skinn, litteratur, penslar, tapeter. Kurser
  .
Ölands byggnadsvård, Dekorationsmåleri, Fönsterrenovering, skiftesverk
  .
Litteratur .
100 pioner – historik och biologi, plantering och skötsel Semic 2010, ISBN: 9155255264, Susanna Rosén
  .
Arkitekter om färg & måleri Byggförlaget 1992. ISBN:9789179880781, Clas Dreijer, Conny Jerkbrant och Carl-Erik Wikner m fl
  .
Arkitektoniska visioner under statligt förmynderskap: en studie av Överintendentsämbetets verksamhet och organisation 1818-1917 Nordiska museets förlag 2008, ISBN:9171085289, Cathrine Mellander
  .
Arkivguide för byggnadsforskare Nordiska museets förlag 1975, ISBN:9171080856, Fredric Bedoire och Elisabet Stavenov Hidemark
  .
Arkivguide för byggnadsforskare Nordiska museets förlag 1985, ISBN:9171080856, Fredric Bedoire och Elisabet Stavenov Hidemark
  .
Att välja färg – Färgantologi bok 4 Forskningsrådet Formas 2007 (1996), ISBN:978-91-540-5999-7,  Berit Bergström
  .
Bakerovnen, bok@sprossa.no Norsk bok om bakugnar, allt från att bygga till att använda, beställs via mejl
  .
Bebyggelsehistorisk tidskrift Bebyggelsehistorisk tidskrift
  .
Bevarandet av industriellt tillverkade bruksföremål i metall Riksantikvarieämbetet 2005, ISBN:91-7209-396-X, Anders G. Nord m.fl
  .
Bevara och sköta en gammal trädgård Prisma 2004, ISBN:9789151843193, Christina Ilminge
  .
Blytak RAÄ 1998, ISBN:91-7209-139-8, Lotta Gustafsson
  .
Boken om tegelriket: takteglet, bruken, arbetet, ägarna – Heby, Vittinge, Huddunge, Sala, Jugansbo, Östervåla, Harbo, Tärnsjö, Västerfärnebo, Möklinta Förlag Olle Nilsson 2006,  ISBN:9789163188770,  Olle Nilson
  .
Borgarhus och kåkar : AB Stadsholmen – ”sanering” och byggnadsvård i Stockholm Stockholmia förlag 1998, ISBN: 9170310831,
  .
Brandskydd i kulturbyggnader: handbok om brandsyn och brandskyddsåtgärder i kulturhistoriskt värdefulla byggnader 1997, Leif Fällman & Staffan Hansing
  .
Bygd och byggnader i Stockholms län Stockholms stift – Stockholms läns museum 1989, Gunilla Nilsson
  .
Bygd och natur – Småskriftserie: Att arbeta med byggnadsvård i föreningar och förbund – en idéskrift 14/2009 Ulrika Olsson
  .
Bygga och bo : en resa genom 1900-talets svenska arkitektur STF:s årsbok ; 2002, ISBN:02832976,
  .
Byggekologi: kunskaper för ett hållbart byggande Svensk byggtjänst 2009 (2004), ISBN:917333362X, Varis Bokalders & Maria Block
  .
Byggnaders särdrag – En stilhistorisk handbok 1880-1960 Boverket 2001 (1995), ISBN:91-7147-669-5, Urve Lepasoon
  .
Byggnadsapotekets handbok nr 3 Byggnadsapoteket, utges hösten 2010
  .
Byggnadsarkeologisk undersökning: det murade huset RAÄ 1988 (1980), ISBN 91-7192-744-1, Karin Andersson & Agneta Hildebrand
  .
Byggnadsarv i Bergslagen: byar och historia i Smedjebackens kommun 2008, ISBN:9789187466977, AnnMarie Gunnarsson
  .
Byggnadskultur: tidskrift för byggnadsvård – Information Svenska föreningen för byggnadsvård
  .
Byggnadskultur: tidskrift för byggnadsvård Svenska föreningen för byggnadsvård nr 4/2001 – – 2/2010
  .
Byggnadskultur: Konsten att leva med kakelugnar Svenska föreningen för byggnadsvård 1/1995 Hans Keijser
  .
Byggnadskultur: Puts, kalk Svenska föreningen för byggnadsvård 1/1995 Kerstin Barup
  .
Byggnadskultur: Husets snickerier – vad kan de säga oss? Svenska föreningen för byggnadsvård 1/1995 Stellan Ridderstad
  .
Byggnadskultur: Materialhörnan – Gamla trägolv Svenska föreningen för byggnadsvård 3/1995 Bengt Häger
  .
Byggnadskultur: Parkettläggarens kunnande sitter i hammarslagen Svenska föreningen för byggnadsvård 4/1995 Birgitta Gustafson
  .
Byggnadskultur: Materialhörnan – Parkettgolv Svenska föreningen för byggnadsvård 4/1995 Johan Åkerlund
  .
Byggnadskultur: Materialhörnan – Stengolv Svenska föreningen för byggnadsvård 3/1996 Margareta Cramér och Per Wretman
  .
Byggnadskultur: Husets överrock – träpaneler till skönhet och nytta Svenska föreningen för byggnadsvård 4/1996 Erik Nordin
  .
Byggnadskultur: Materialhörnan – Korkmatta Svenska föreningen för byggnadsvård 4/1996 Ann-Charlott Strandberg
  .
Byggnadskultur: Materielhörnan – Tegeltak Svenska föreningen för byggnadsvård 1/1997 Nils Plöjel
  .
Byggnadskultur: Hjälpmedel för färgsättning – planscher och prover Svenska föreningen för byggnadsvård 3/1997 Margareta Cramér
  .
Byggnadskultur: Materielhörnan – Eternittak Svenska föreningen för byggnadsvård 1/1998 Ingela Pålsson Skarin
  .
Byggnadskultur: Sten och såpa hör ihop Svenska föreningen för byggnadsvård 3/1998 Magdalena Kårsnäs
  .
Byggnadskultur: Rent hus! – En lite handledning i den nästan bortglömda konsten att städa Svenska föreningen för byggnadsvård 3/1998 Pontus Tunander
  .
Byggnadskultur: Kompletta snickerier Svenska föreningen för byggnadsvård 4/1998 Per Rydberg
  .
Byggnadskultur: Fönster Svenska föreningen för byggnadsvård 2/1999 Cecilia Fröderberg
  .
Byggnadskultur: Lerklining Svenska föreningen för byggnadsvård 219/99 Emanuel Eklund och Johannes Riesterer
  .
Byggnadskultur: Kalk Svenska föreningen för byggnadsvård 2/1999 Per-Arne Ivarsson
  .
Byggnadskultur: Murstock och skorsten – råd om vård Svenska föreningen för byggnadsvård 4/2000 Calle von Essen
  .
Byggnadskultur: Konsten att elda Svenska föreningen för byggnadsvård 4/2000 Lars Eric Olsson
  .
Byggnadskultur: Så gjorde jag i ordning kakelugnen Svenska föreningen för byggnadsvård 4/2000 Måns Hagberg
  .
Byggnadskultur: Myten om Mariebergaren Svenska föreningen för byggnadsvård 4/2000 Susanna Scherman
  .
Byggnadskultur: Eld i baken och rök över taken Svenska föreningen för byggnadsvård 4/2000 Sören Thurell
  .
Byggnadskultur: Takfot och taksprång Svenska föreningen för byggnadsvård 1/2001 Erik Nordin
  .
Byggnadskultur: Böcker för byggnadsvårdare Svenska föreningen för byggnadsvård 1/2002 Anders Franzen
  .
Byggnadskultur: Detaljerna gör rummet Svenska föreningen för byggnadsvård 2/2002 Anders Franzén
  .
Byggnadsminnen – principer och praktik: den offentliga kulturmiljövårdens byggnadsminnesverksamhet – beskrivning och utvärdering Göteborgs universitet 2007, ISBN:9789173465922, Agneta Thornberg Knutsson
  .
Byggnadsmåleri med traditionella färgtyper, Riksantikvarieämbetet 1990, ISBN:91-7209-153-3,
  .
Byggnadstekniken: metoder och idéer genom tiderna Stockholm byggförlag 1979 (1970), Elias Cornell
  .
Byggnadsteknik och timmermanskonst Chalmers tekniska högskola 1988, doktorsavhandling, Peter Sjömar
  .
Byggnadsuppmätning – historik och praktik RAÄ 2000, ISBN 91-7209-176-2, Peter Sjömar m fl
  .
Byggnadsvård i Norden: en jämförelse Minne och Miljö AB 2009, Paul Hansson & Johanna Roos
  .
Byggnadsvård i praktiken 1 – Flyttning av gamla hus, Gysinge byggnadsvård 2006, häftad, Göran Gudmundsson
  .
Byggnadsvård i praktiken 2 – Värmen i gamla hus, Gysinge byggnadsvård 2006, häftad, Göran Gudmundsson
  .
Byggnadsvård i praktiken 3 – Utvändig renovering, Gysinge byggnadsvård 2004, häftad, Göran Gudmundsson
  .
Byggnadsvård i praktiken 4 – Invändig renovering, Gysinge byggnadsvård 2006, häftad, Göran Gudmundsson
  .
Byggnadsvård i praktiken 5 – Målade golv, Gysinge byggnadsvård 2006, häftad, Göran Gudmundsson
  .
Båthuset i svenska och finska skärgårdar Ymlings 2009, ISBN:9789185173105, Claes Dymling
  .
Böndernas bygge: traditionellt byggnadsskick på landsbygden i Sverige Wiken 1993, ISBN:9171191518, Finn Werne
  .
Datering av knuttimrade hus i Sverige Stockholm Nordiska museet 1976, ISBN:91-7108-128-3, Karl-Olof Arnstberg
  .
De röda husen, Balkong förlag AB 2004, ISBN:9789179882624, Ralph Edenheim
  .
Dekorativ målning ICA 1988, ISBN 91-534-1141-2, Pontus Tunnander
  .
Dekorativ målning ICA 1993, ISBN 91-534-1584-1, Pontus Tunnander
  .
Den moderna stadens födelse: svensk arkitektur 1890-1920 Ordfront förlag AB 1998 (1990), ISBN: 9789173243223, Eva Eriksson
  .
Den moderna staden tar form: arkitektur och debatt 1910-1935 Ordfront förlag AB 2001, ISBN: 9789173247689, Eva Eriksson
  .
Den röda färgen Prisma 2004, ISBN: 9789151843674, Margareta Kjellin
  .
Den svenska gården: från torp till herresäte Natur & kultur 1998, ISBN: 9127349411, Catharina Svala
  .
Den svenska kakelugnen: 1700-talets tillverkning från Marieberg och Rörstrand Wahlström & Widstrand 2007, ISBN:9146216871, Susanna Scherman
  .
Den verkliga kakelugnen: Fabrikstillverkade kakelugnar i Stockholm 1846-1926 Stockholms stad 1991, ISBN: 9170310122, Margareta Cramér
  .
Det nedlagda mönstersamhället: Ralph Erskine och Gästrike Hammarby 1947-2005 Länsmuseet Gävleborg 2008, 9789186169008, Martin Åhrén
  .
Eldstäder: om öppna spisar, kaminer och kakelugnar Byggförlaget AB 2005, ISBN:9179882714, Eva Falkmarken & Helena From
  .
Eldstäder: om öppna spisar, kaminer och kakelugnar Bokförlaget Arena AB 2010 (2005), ISBN:9178432936, Eva Falkmarken & Helena From
  .
En svensk restaureringstradition: tre arkitekter gestaltar 1900-talets historiesyn Byggförlaget 1999, ISBN: 91-7988-186-6, Victor Edman
  .
Engelska trädgårdar Natur & kulturs förlag, ISBN: 9127119815, Ann Larås
  .
Ett färgrikt sekel – Svenska målareförbundet 100 år Svenska målareförbundet 1987, ISBN:9197088749, Erland Boethius
  .
Exteriör färgsättning på bostadsbebyggelse under 1800-talet: fyra områden i södra Sverige Lunds tekniska högskola 2004 licentiatavhandling, ISBN: 91-631-5969-4, Richard Kjellström
  .
Exterior colours at rural dwellings in southern Sweden during the 19th century: to increase knowledge regarding local differentiations Lunds tekniska högskola 2009 doktorsavhandling, ISBN: 978-91-628-7987-7, Richard Kjellström
  .
Fem pelare: en vägledning för god byggnadsvård Riksantikvarieämbetet 2002, ISBN 91-7029-246-7, Stig Robertsson
  .
Frågor och svar om byggnadsvård, Balkong förlag AB 2007, ISBN:9185581089, Vicki Wenander, Roger Lindbom
  .
Från stock till stuga, ICA bokförlag 2002, ISBN:9789153423928, Sven-Gunnar Håkansson
  .
Funkis: stilen som byggde Sverige Bokförlaget Forum 2006, ISBN: 9789137128603, Ingrid Sommar
  .
Färgen på huset Forskningsrådet Formas 2003, ISBN:91-540-5896-1, Karin Fridell Anter
  .
Färg på fasader i Stockholm Utdrag ur Stadsvandringar/ Stockholms stadsmuseum 1978. Margareta Cramér
  .
Färg på trä, ytbehandling av utvändigt trä. Svensk byggtjänst 1985, ISBN:91-7332-595-3, Holger Gross m fl
  .
Färgsättning av putsfasader i Stockholm 1880-1930 Norstedts 1975 (1973), Sidsel Broberg och Catherine Paues
  .
Förstukvistar & verandor, ICA bokförlag 2002, ISBN:9789153420149, Hans Mårtensson
  .
Fönster & Balkonger vid ombyggnad Delprojekt i byggnadsvårdsprogram för Stockholms innerstad, Stockholms byggnadsnämnd, 1987
  .
Fönster – historik och råd vid renovering, Riksantikvarieämbetet 1988, ISBN:91-7192-730-1, Olof Antell, Jan Lisinski
  .
Gamla fönster. Renovera, restaurera och underhålla, Norstedts förlag 2010, ISBN:9789113024103, Alf och Eva Stenbacka
  .
Gamla möbler får nytt liv – Reparationer och ytbehandlingar Semic 2006, ISBN:9155233791, Anne Cathrin Hagen
  .
Glasmästare, Hantverk i Sverige 1996 Mats Janson
  .
Glasmästeriteknik Kurs planglas A Glasbranschföreningens ITK läromedel. 1995
  .
Golv, fönster, färg & kalk: hjälpreda i konsten att rusta upp hus och gårdar Papas förlag 2004, ISBN:9163152428, Otto von Friesen
  .
Gotlands kalk RAÄ 1987, ISBN:91-7192-713-1, J Lisinski
  .
Gotländsk byggnadstradition: Byggningar u häusar Länsmuseet Gotlands fornsal 2004, ISBN:9789188036582, Stefan Haase
  .
Gotländska rum: mellan farstu och brudkammare Länsmuseet Gotlands fornsal 2009, ISBN:9188036723, Stefan Haase
  .
Gotländska sommarhus: sjöbodar, stenhus, lador, arkitektritat Natur och kultur 2004, ISBN:9789127355187, Hans Rooth
  .
Gyllenläder och arseniktapeter:400 år av tapeter från Kalmar län Kalmar läns museum, Kalmar läns hembygdsförbund 2008, Frida Ateva m fl
  .
Hallsta pappersbruk: industrihistoria från 1912 till våra dagar Holmen Paper 2007, ISBN 978-91-633-1448-3, Helena Lundgren, & Lena Knutson Udd
  .
Halva kungariket är ditt: svenska folkets kulturarv Votum förlag AB 2008, ISBN:9188238881, Lars Hjertberg m fl
  .
Handbok i oljemålning 1915 Gottfrid Kallstenius
  .
Hantverket i gamla hus Byggförlaget 1998, ISBN:9179881548, Svenska föreningen för byggnadsvård. Nyutgåva 2007 Balkongsförlaget och Hans Mårtensson
  .
Hantverket i gamla hus Byggförlaget 2002,ISBN: Tord Andersson m fl. Nyutgåva 2007 Balkongsförlaget och Hans Mårtensson
  .
Hantverket i gamla hus: stenhantverk, murning och putsning, knuttimring, snickeri, glasmästeri, måleri, smide och gjutning, plåtslageri, stuck, kakelugnsmakeri 2007 (1998). Nyutgåva 2007 Balkongsförlaget och Hans Mårtensson
  .
Hantverket i gamla hus Balkong förlag AB 2007, ISBN:9185581097, Hans Mårtensson
  .
Hantverkets bok: 1 Måleri Natur och kultur, Stockholm 1953, Greger Pulsson, Paul Nylén. 5 upplagan
  .
Hantverkets bok: 1 Måleri supplement 1 av 3 – Färgval Lindfors förlag, Stockholm 1937, Gregor Paulsson m fl
  .
Hantverkets bok: 1 Måleri supplement 2 av 3 – Marmorering Lindfors förlag, Stockholm 1936, Gregor Paulsson m fl
  .
Hantverkets bok: 1 Måleri supplement 3 av 3 – Färg, den allmänna färglärans grunder Lindfors förlag, Stockholm 1937, Gregor Paulsson m fl
  .
Hantverkets bok: 2. Snickeri Lindfors förlag, Stockholm 1934, Gregor Paulsson m fl
  .
Hantverkets bok: 2. Snickeri Natur och kultur, Stockholm 1943, Gregor Paulsson m fl. Utökad och omarbetad upplaga.
  .
Hantverkets bok: 3:1 Trädgårdskonst Lindfors förlag, Stockholm 1935, Gregor Paulsson m fl
  .
Hantverkets bok: 3:2 Trädgårdskonst Lindfors förlag, Stockholm 1948, Gregor Paulsson m fl
  .
Hantverkets bok: 4. Mureri Lindfors förlag, Stockholm 1940, Gregor Paulsson m fl
  .
Hantverkets bok: 4. Mureri Lindfors förlag, Stockholm 1953, Hjalmar Granholm, Gregor Paulsson. Omarbetad upplaga.
  .
Hantverkets bok: 5. Boktryckarkonst Lindfors förlag, Stockholm 1937, Gregor Paulsson m fl
  .
Hantverkets bok: 6. Träbyggnadskonst Lindfors förlag, Stockholm 1938, Gregor Paulsson m fl
  .
Hantverkets bok: 7. Grafiska yrken Lindfors förlag, Stockholm 1939, Gregor Paulsson m fl
  .
Hantverkets bok: 8:1 Textil Lindfors förlag, Stockholm 1939, Gregor Paulsson m fl
  .
Hantverkets bok: 8:2 Textil Lindfors förlag, Stockholm 1940, Gregor Paulsson m fl
  .
Hej bostad : om bostadsbyggande i Storstockholm 1961-1975 Länsstyrelsen i Stockholms län 2004, Britta Roos och Hanna Gelotte
  .
Herresäten i Tjust Position förlag 2007, ISBN:978-91-977088-0-7, Leif Rosenblad, Johnny Franzén
  .
Herresäten i Tjust del 2 & Misterhult Position förlag 2009, ISBN:978-91-977088-1-4, Leif Rosenblad, Johnny Franzén
  .
Hjälpreda vid kulturhistorisk byggnadsinventering Nordiska museet 1984 (1971), Sander Rosén
  .
Husbibeln: möten med gårdar Prisma 2004, ISBN:9789151843605, Maj-Britt Andersson, Nina Ericson
  .
Huset i Gransjö: att renovera ett hus och samtidigt njuta av livet Bokförlaget Forum 2003, ISBN:9137121138, Annica Triberg, Hans Runesson
  .
Husets ABC, ICA bokförlag 2003, ISBN: 9153422996, Per Hemgren, Henrik Wannfors
  .
Husets hjärta – Spisar i gamla hus, Akantus Edition 2001, ISBN:9789197352956, Hans Mårtensson
  .
Husets själ: mångformig enhetlighet – öppen slutenhet Vägskäl produktion 2009, ISBN 978-91-87116-39-1, Roland Andersson
  .
Hägnader och stängsel i kulturlandskapet RAÄ 2002 (reviderad utgåva), ISBN: 91-7209-249-1, John-Eric Gustafsson
  .
I nöd och lust: dass och lusthus till nytta och nöje 1999 Åsa Frosterud-Jägerhorn
  .
Information om byggnadsvård: Fönster Utgiven av länsstyrelsen i Gävleborgs, Västmanlands och Örebro län 1999
  .
Information om byggnadsvård: Mark och grund Utgiven av länsstyrelsen i Gävleborgs, Västmanlands och Örebro län 1999
  .
Information om byggnadsvård: Murstockar Utgiven av länsstyrelsen i Gävleborgs, Västmanlands och Örebro län 1999
  .
Information om byggnadsvård: Målning Utgiven av länsstyrelsen i Gävleborgs, Västmanlands och Örebro län 1999
  .
Information om byggnadsvård: Plåttak Utgiven av länsstyrelsen i Gävleborgs, Västmanlands och Örebro län 1999
  .
Information om byggnadsvård: Puts Utgiven av länsstyrelsen i Gävleborgs, Västmanlands och Örebro län 1999
  .
Information om byggnadsvård: Spåntak Utgiven av länsstyrelsen i Gävleborgs, Västmanlands och Örebro län 1999
  .
Information om byggnadsvård: Tegeltak Utgiven av länsstyrelsen i Gävleborgs, Västmanlands och Örebro län 1999
  .
Information om byggnadsvård: Timmer Utgiven av länsstyrelsen i Gävleborgs, Västmanlands och Örebro län 1999
  .
Informationsblad, Nääs hantverkscentrum
  .
Jordens färg: om jordpigment i äggoljetempera Av jord 2005, ISBN 9789163109126, Milis Ivarsson
  .
Järn, stål och smide i hus och miljö Formas 1998, ISBN:915405821X, Stockholm byggforskningsråd
  .
Järnplåt – anvisningar för underhåll och reparationer Byggnadsstyrelsen & Fortifikationsverket 1980, ISBN: 91-7192-467-1
  .
Kakelugnar, spisar och kaminer Nacka, 1982 Britt och Ingemar Tunander
  .
Kalk och hantverk RAÄ 2000, ISBN 91-7209-189-4, Eva Sandström Malinowski m fl
  .
Kalkfärg på fasad 1980 Ove Hidemark m fl
  .
Kalkmålningsteknik 1969 Erik Lindholm
  .
Kalkputs : porstrukturens betydelse för beständighet Chalmers University of Technology 2005, ISSN 1652-943X, Kristin Balksten
  .
Kalkputs 1 – Inventering av 220 puts- och avfärgningsarbeten 1960-80 Riksantikvarieämbetet 1984, ISBN:91-7192-589-9, Byggnads sty, FortV, RAÄ
  .
Kalkputs 1980-1990 uppföljning av inventering 1960-80 Riksantikvarieämbetet, ISBN:91-7209-107-X, Henrik Kjellberg, Jan Lisinski
  .
Kalkputs 2 – Historia och teknik, Riksantikvarieämbetet 1984, ISBN:91-7192-602-X, Ove Hidevark, Ingemar Holmström
  .
Kallmuren: medlemstidning för Yrkesföreningen BRUK BRUK är en ideell yrkesförening för de som studerat byggnadsvård vid Högskolan på Gotland
  .
Kataloghuset: det egna hemmet i byggsats Byggförlaget 2004, ISBN: 9179882560, Torbjörn Andersson, Petter Eklund & Ulrika Knutsson
  .
Keramik i arkitekturen Byggförlaget 2003, ISBN: 9179882110, Sofia Tjernström
  .
K-märkt: förslag till förbättrat skydd för kulturhistoriskt värdefull bebyggelse: slutbetänkande (SOU 2004:94) Kulturdepartementet SOU 2004:94
  .
Knuttimring – en arbetsbeskrivning steg för steg, ICA bokförlag 2005, ISBN:9153426029, Jan-Ove Jansson
  .
Kulturvärden Tidskrift, utges 4ggr/år av Statens fastighetsverk
  .
Ladans lov: nya användningar av lantbrukets äldre ekonomibyggnader Länstyrelsen i Kalmar län 2004, i pdf-format, Anne Moreau
  .
Lantbruksarkitekten Charles Emil Löfvenskiöld 1810-1888 1990, doktorsavhandling, Catharina Svala
  .
Leva med färger 1997 Uuve Snidare
  .
Liggtimmerhus – tillsyn och reparation, Riksantikvarieämbetet 1992, ISBN:91-7192-852-9, Henrik Kjellberg, Uno Söderberg
  .
Livet som levdes där måste smaka vildmark. Sportstugor och friluftsliv 1900-1945 Stockholmia Förlag 1998, ISBN: 9170310726, Ann Katrin Pihl Atmer
  .
Livet i solen – Medelhavsinspirerad trädgård Bonnier fakta, ISBN:9174240684 , Peter Englander
  .
Lusthus i Stockholm Askild & Kärnekull, I Storm
  .
Lusthus och orangerier Akantus Edition 2009, ISBN:919770315X, Hans Mårtensson
  .
Lusthus till bruks och till syns Nordiska museet, A Nyreröd
  .
Länge leve lusthusen Akantus Edition 1999, ISBN 91-973529-0-XX, Hans Mårtensson
  .
Masonit – de oanade möjligheternas material Byggförlaget  2004, ISBN: 9179882536, Jonas Fröberg
  .
Måla inomhus på gammalt vis Norstedts 1985 1986 1988 1991 1993 1998, ISBN: 9118642721, Lena Nessle
  .
Målarbok. Svensk byggtjänst AB (1994) 2002, ISBN: 9789173330015, Per Hemgren och Henrik Wannfors
  .
Måleriets material 1986 Björn Hallström
  .
Målningsbehandling av träfasader 1993 Roger Anneling och Bo Carlsson
  .
Mästarens blick – om hantverkets själ och kvaliteter 2009 Ingeman Arbnor
  .
Mögelsvamp i byggnader: förekomst, bedömning och åtgärder 2004 Johan Mattsson
  .
Natursten i byggnader (rapportserie i 13 delar) 1993-1997
  .
Natursten i byggnader: Stenen i tiden RAÄ 1996, ISBN:91-7209-035-9, Barbro Sundnér m fl
  .
Nordsvenskt byggande: De nordsvenska timmerhusens konstruktion – tak Timmerdraget och Jamtli förlag 2006, ISBN 978-91-7948-219-0
  .
När husen fick glasögon 1988 Ingemar Lundkvist
  .
Oljemåleriet. 1913 Gottfrid Kallstenius
  .
Om arkitektur: tio handböcker 1989 Vitruvius
  .
Perenna rabatter Natur & Kultur, E Robild, G Persson
  .
Perenner. Inspiration, skötsel, lexikon Prisma, M Hansson, B Hansson
  .
Praktisk handbok i landtbyggnadskonsten Utgivn år 1869,
  .
Puts på gamla hus 1992 Ewa Malinowski
  .
Riksantikvarieämbetets rapportserie: Skiffertak. RAÄ 1997, ISBN 91-7209-065-0, Anna Blomberg, Kristina Linscott
  .
Riksantikvarieämbetets rapportserie: Spån, puts och solbänk RAÄ 2002, ISBN 91-7209-242-4, Lotta Gustafsson
  .
Riksantikvarieämbetets rapportserie: Stickspån – pärt, spiller, spilkspån RAÄ 1998, ISBN:91-7209-131-2, Stina Wedman
  .
Riksantikvarieämbetets rapportserie: Järnplåt – anvisningar för underhåll och reparationer RAÄ 1980, ISBN:91-7192-467-1, Byggnadstyrelsen, FortV
  .
Riksantikvarieämbetets rapportserie: Äldre järnplåtsarbeten, en sammanställning av uppgifter ur äldre facklitteratur RAÄ rapport 1979:5, Jan Lisinski
  .
Riksantikvarieämbetets rapportserie: Äldre papptak, historik och renovering RAÄ rapport 1985:7
  .
Reservdelar till gamla hus, Handbok No 9, Norstedts förlag 2009, ISBN:9789197628037, Gysinge centrum för byggnadsvård
  .
Sekelskiftets byggteknik – Om arkitekten Valfrid Karlson Borås. 1994 Cecilia Björk m fl
  .
Sjutton Skansenhus berättar Rabén Prisma, A Björnstad
  .
Snickarglädje och blomdoft, ICA Bokförlag 2007, ISBN:9153428595, Liselotte Jarnerup Nilsson
  .
Skansens handbok i vården av gamla byggnader Borås1981 Gotthard Gustafsson
  .
Skiftenas skede: laga skiftets handlingar som källmaterial för byggnadshistoriska studier med exempel från Småland 1828-1927 2008 Anders Franzén
  .
Skiftesverk på Öland – Eketorp RAÄ 1989, ISBN 91-7192-780-8, Gunnar Henriksson
  .
Skiftesverk i Sverige : ett tusenårigt byggnadssätt 1996 Gunnar Henriksson
  .
Skönt målat. Dekorationsmåleriet genom tiderna 1995 Lena Nessle och Pontus Tunander
  .
Sockenkyrkorna : kulturarv och bebyggelsehistoria 2008 Markus Dahlberg, & Kristina Franzén
  .
Sol eller skugga – trädgårdsplanering på växternas villkor Norstedts förlag, ISBN:978-91-1-302416-5, Landskapsarkitekt Torsten Wallin
  .
Sommarnöjet i Skärgården. Sommarbebyggelse i Stockholms inre skärgård 1860-1915 1987 och senare upplaga Ann Katrin Pihl Atmer
  .
Stad i förvandling : människor och miljöer i Stockholm 1930-1970 2009 Jan Bergman
  .
Stad i trä: småstadsfasadernas stilar och detaljer 1750-1850 Sten Rentzhog
  .
Staden utanför murarne: byggnadsverksamhet i Visby villastad 1895-1939 2008 Fredrik Blomgren, & Lars Bäckman
  .
Stadsvandringar nr 13: Ett litet hus på Götgatan 28 Stockholms stadsmuseum, Lars Bengtsson
  .
Stadsvandringar nr 14: Karl Johan-tidens skära hus Stockholms stadsmuseum, Margareta Cramér
  .
Stenminnen: De småländska stenmurarna – ett kulturarv 2007 Ida Andersen & Åsa Nyhlén
  .
Stora boken om byggnadsvård, Norstedts förlag 2010, ISBN:9789174240481, Göran Gudmundsson
  .
Studier i den nordiska timmerbyggnadskonsten 1927 Gerda Boëthius
  .
Svensk byggnadskultur 1947 Sigurd Erixon
  .
Svensk byggnadskultur : studier och skildringar belysande den svenska byggnadskulturens historia, 1947 Faksimil 1982 Sigurd Erixon
  .
Svenska hus: landsbygdens arkitektur – från bondesamhälle till industrialism 2002 Thomas Hall & Katarina Dunér
  .
Svenska kakelugnar 1999 Britt & Ingemar Tunander (tidigare upplaga med titel: Kakelugnar, spisar och kaminer)
  .
Svenska prästgårdar : kulturarv, trädgårdar, byggnadsvård 2009 Martin Giertz
  .
Svenska trähus 2002 Ingalill Snitt
  .
Så byggdes husen 1880-1980 1983 Cecilia Björk, Per Kallstenius & Laila Reppen
  .
Så byggdes staden : stadsbyggnad, arkitektur, husbyggnad 2002 Cecilia Björk, Per Kallstenius & Laila Reppen
  .
Så byggdes staden: Västervik 2002 Cecilia Björk och Laila Reppen
  .
Så byggdes villan : svensk villaarkitektur från 1890-2010 2009 Cecilia Björk, Per Kallstenius & Laila Reppen
  .
Så målade man – svenskt byggnadsmåleri från senmedeltid till nutid Svensk byggtjänst 1990 Karin Fridell-Anter och Henrik Wannfors
  .
Så målade man-svenskt byggnadsmåleri från senmedeltid till nutid Svensk byggtjänst 1997, ISBN:3328159, Karin Fridell Anter, Henrik Wannfors
  .
Så renoveras gård och torp, ICA Bokförlag 2006, ISBN:9153426355, Ove Hidemark, Göran Söderström, Elisabet Stavenow-Hidemark, Axel Unnerbäck
  .
Stickspån – pärt, spiller, spilkspån, Riksantikvarieämbetet 1998, ISBN:91-7209-131-2, Stina Wedman
  .
Södermalm : minnenas Söder 2009 Christer Löfgren & Svante Björkum
  .
Taktegel, tegeltak Byggforskningsrådet, Riksantikvarieämbetet 1986 Olof Antell
  .
Tapetboken-Papperstapeten i Sverige Byggförlaget 2004, ISBN:9789179882549, Elisabet Stavenow-Hidemark, Ingela Broström
  .
Tidigmedeltida trädörrar – En studie av tillverkningsprocessen av fyra dörrblad från norra Dalarna Göteborgs universitet 2010, Uppsats Chatarina Asph
  .
Timmerhus, Dalarnas museums serie av småskrifter. 33, 1983
  .
Tips och råd om byggnadsvård, Albert Bonniers förlag, ISBN:978-91-00117-19-1, Göran Gudmundsson
  .
Tolv hus: byggnadssätt och tradition på den svenska landsbygden 1997 Finn Werne
  .
Torpdrömmar 2002 Lena Katarina Swanberg
  .
Våra älskade torpväxter och hur vi odlar dem Prisma 2010, ISBN:915184723X, Inga Wallenquist
  .
Tradition i trä: en resa genom Sverige Byggförlaget 2002, ISBN:9179882137 , Kjell-Åke Aronsson
  .
Traditional lime mortar and plaster : reconstruction with emphasis on durability 2007 Kristin Balksten
  .
Traditionell kalkfärg: tekniska egenskaper, projektering, målning, färgsättning RAÄ 1998, ISBN: 91-540-5777-9, Sven-Olof Hjort m fl
  .
Traditionella målningstekniker : naturliga material i inredning och renovering 1996 (1994) Annie Sloan, & Kate Gwynn
  .
Trä- byggnadsmaterial förr och nu Riksantikvarieämbetet och Statens historiska museer, rapport 1987:6, ISBN:91-7192-712-3
  .
Träbärverk i äldre svenska kyrkor: verkningssätt hos takstolar utan bindbjälke 2005 Ylva Sandin
  .
Trähus – En handbok, Prisma Bokförlag 2002, ISBN:9789151839059, Andreas Af Malmborg, Johan Månsson
  .
Tusen år i trädgården : från sörmländska herrgårdar och bakgårdar 1996 (1994) Maria Flinck
  .
Utvändig färgsättning 1997 Karin Fridell-Anter och Kristina Enberg
  .
Vandrande fukt, strålande värme : så fungerar hus 2002 Carl-Eric Hagentoft
  .
Var virket bättre förr? Nordiska museet och Riksantikvarieämbetet, 1982
  .
Vattenhjul – utförande, restaureringsexempel och litteratur Riksantikvarieämbetet 1982, ISBN:91-7192-512-0
  .
Vi rustade en bondeskepparegård 2002 Otto von Friesen
  .
Vi rustade ett torp: allt om renoveringen – historien och bygden 2002 Arne Lind
  .
Villabebyggelse I Sverige 1900-1925 1971 Elisabeth Stavenow-Hidemark
  .
Vård av gamla hus: undersöka och åtgärda ICA Bokförlag 2007, ISBN:9153428129, Lars Eric Olsson (tidigare upplaga med titel: Gamla hus)
  .
Vård av trähus LT Falköping 1987 Sören Thurell
  .
Vårda och renovera trähus, Natur & Kultur 2005, ISBN:9127353737, Sören Thurell
  .
Äldre murverkshus: reparation och ombyggnad Statens råd för byggnadsforskning, ISBN:91-540-5119-31990, Krister Berggren, Olle Humble
  .
Äldre papptak: historik och renovering RAÄ 1985, ISBN:91-7192-653-4, Lars-Göran Löfström, Helene Sjunnesson
  .
Älskade fritidshus: fakta och finurligheter om ett svenskt fenomen 2002 Johan Tell
  .
Övergivna planer : en plan- och bygglagstiftning i behov av en haverikommission? 2009 Jan Jörnmark
  .
Övergivna platser 2007 Jan Jörnmark
  .
Övergivna platser två 2008 Jan Jörnmark
  .

 

 


2 tankar på “Kurser & litteratur”