Byggnadsvård


LÄNKAR TILL BYGGNADSVÅRD ByggvårdsprojektByggvårdsrådgivare

Byggnadsvårdsbutiker

Gammal byggnadsteknik:Timmerhus

Gammal byggnadsteknik:Lerklining

Gammal byggnadsteknik:Kalk

Nybyggda hus i gammal stil

Renovering av gamla hus

Glasverandor

Gärdesgårdar

Kök

Färg & måleri

Tapeter

Järn & smide

Ugnar, spisar & kaminer

Radiatorer, element

Belysning & el

Mur, puts & kakel

Vägg, Golv, Tak

Isolering

Trappor

Fönster & dörrar:Lås

Fönster & dörrar:Gångjärn & beslag

Fönster & fönsterglas

Dörrar

Foder, lister & trösklar

VVS-artiklar

Bygghandel

Sågverk

Verktyg

Verktygsuthyrning

Sanering och miljö

 

.
Byggvårdsprojekt .
Föreningen Harplinge väderkvarn – 15 km norr om Halmstad Föreningen verkar för ett långsiktigt bevarande av Harplinge Väderkvarn. Föreningen avvecklas maj 2011 då kvarnen sedan 2010 ägs av privatperson.
.
Hälsingegårdar, EU-projekt för att mobilisera Hälsingland för ett kommande världsarv. Länkar till byggnadsvård och rådgivning.
.
Lerbyggeföreningen i Sverige, Ideell intresseorganisation samt ett nätverk för kunskap om lerjordsbyggande.
.
Österängs ångsåg – Forshems socken, Skaraborgs län Ideell förening som driver projekt i avsikt att återställa ångsågen och göra den publikt tillgänglig
.
Byggvårdsrådgivare .
3:12 Byggnadsvård, Restaurering och nytillverkning av timmerstommar, fönsterrenovering, dokumentation, rådgivning
.
AIX Arkitekter AB – Stockholm, Arkitektkontor som arbetar med stadsbyggnad, nybyggnad och ombyggnad/restaurering
.
Antiquum AB, Antikvariska förundersökningar, färgundersökningar och färgsättningar, upprättar vård- och underhållsplaner, åtgärdsförslag inför renoveringar
.
Arkitekt Albert – Göteborg Arkitektkontor för rådgivning, renovering, ombyggnad, tillbyggnad
.
Arkitektur och byggnadsvård – Örebro, Ritar och projekterar restaureringar, ombyggnader, tillbyggnader och nybyggnad
.
Arkitektursyn – Eskilstuna, Arkitektkontor för rådgivning, renovering, ombyggnad, tillbyggnad. Förundersökningar och dokumentation
.
Ateljearkitekten – Skara, Arkitektkontor för bl a byggnadsprojektering: från de första skisserna till fullt färdigt hus
.
BA konsult – Visby, Konsultation inom byggnadsvård
.
Beatelunds byggnadsvård, Säljer Bergslagskaminen, säljer även andra nyttigheter till gamla hus., rådgivning, har även erfarenheter från att flytta gamla timmerhus.
.
Bevis – Skåne, Nätverk för företag i Skåne som arbetar med byggnadsvård
.
Bjartman & Hylta arkitekter, Arbetar med kulturbyggnad, kontor, flerbostadshus, villa, eller renodlat passivhus.
.
Bjerking AB – Uppsala, Konsulttjänster inom hus-, installations- och anläggningssektorn
.
Bygghantverkarna gamla hus AB – Töreboda, Restaurering av äldre byggnader. Skadeinventering. Handhyvling av tak, golv och lister. Timring, lagning och nytimring. Takspån, hyvling och läggning. Lerklining.
.
Bygghyttan i Karlsborg AB – Karlsborg, Återuppbyggnad och restaurering av kulturbyggnader
.
Byggnadsapoteket – Billnäs i Finland, Brett sortiment produkter enkom framtagna för byggnadsvård, traditionellt byggande och inredning
.
Byggnadshyttan på Gotland, Restaurering av K-märkta byggnader. Kalktillverkning.
.
Byggnadsvård i Dalarna, Konsulthjälp, Bygger nya hus i gammal stil, Timmerlag, timring, snickerier
.
Byggnadsvård i Gävleborg, Byggnadsvård med inriktning på kulturhistoriskt värdefulla byggnader och miljöer
.
Byggnadsvård Lädja – Växjö, Rådgivning – projektering
.
Byggnadsvård i Mälardalen – Västerås, Konsult inom byggnadsvård med inriktning mot vård av det byggda kulturarvet
.
Byggnadsvård Wäst – Munkedal, Restaurering av gamla byggnader. Tillverkning av Pro Arte Linoljefärg. Butik och konsultation
.
Byggnadsvårdsbutiken AB, Vallby friluftsmuseum – Västerås, Byggnadsvårdsbutik med tillbehör för gamla hus. Fönsterverkstad för traditionell renovering. Förrsäljning av begagnade fönster och dörrar. Rådgivning, dokumentation och inventering.
.
Carlskrona byggvårdsbutik, Konsultation i byggnadsvårdsfrågor. Arkitekttjänster, dokumentation och uppmätning. Trad måleri och fönsterrenovering. Butik med byggnadsvårdsmaterial.
.
Drängahuset i Tomasbo, Rådgivning och konsultation. Byggnadsvårdsbutik
.
Ekahagens Byggnadsvård Interiör & Café AB – Fjärås, Utför traditionellt snickeri samt konsultationer.I butiken finns allt från linoljefärg, beslag och tapeter till vackra prylar för hem & trädgård.
.
Ekobyggportalen, Nätguide om ekologiskt byggande
.
FIBOR, Auktoriserande branschorganisation för konsult- och entreprenadföretag verksamma inom byggnadsvård
.
Folkes bygg – Hanaskog, Rådgivning och byggnadsvård. Renovering och restaurering av äldre byggnader. Stor erfarenhet av hussvampssanering. Bygger även nytt med traditionella material och metoder. Försäljning av kulturbyggmaterial. Stort sortiment i Hanaskog, norr om Kristianstad.
.
Färgarkeologen – Vara, Arbetar med färgundersökningar, gör skadeutredningar samt ger kurser om färgens material och hantverk inom restaureringsmåleriet
.
Gamla Trähus – Färila, Restaureringar av äldre trähus som timmerlagningar, lagning av snickerier, fönsterrenovering men även nytillverkning av kvalitetssnickerier.
.
Gotlandsbyggen AB, Byggnadsvård, restaurering, om- och tillbyggnader samt nybyggnader. Snickerier från egen fabrik. Special- och kyrkoinredningar.
.
Gysinge – Centrum för byggnadsvård, Byggnadsvårds produkter, begagnat, nytillverkat, rådgivning, renovering, webbutik
.
Historiska hus AB, Kunskapsföretag med profilering mot vård av det värdefulla som redan byggts
.
Hus och grönska, Byggnadsvård- och trädgårdsrådgivning
.
Husrestauratören Bygg & Måleri i Uppland AB – Uppsala, Arbetar med allt från total- och generalentreprenader till mindre uppdrag: putsfasader, fönster, finsnickeri och målning.
.
Håkan Bagger AB Byggnadsvård och kulturhus – Örebro, Kulturhusrestaurering, Konsultation, Nybyggnad, Flytt av timmerhus, Inredningssnickerier, Grundläggning
.
Hålla hus, Västerbottens informationsportal för byggnadsvård, hushållning och samhällsutveckling
.
Johannes Snickarboa – Järvsö Tillverkar trädgårdsmöbler och inredningar men arbetar också med husbyggen, inredningar och byggnadsvård.
.
Järhults ord och bygg, Snickeri, restaurering, mindre om- och tillbyggnad. Rådgivning
.
Järvsö Trä och Byggnadsvård, Byggnadsvård, snickeri, timring och konsultverksamhet.
.
K-märkt Byggnadsvård – Skövde, Restaurering och rekonstruktion av äldre byggnader. Timring. Snickeri. Konsulthjälp.
.
Kummel, Rådgivning, ritningar, bygglov
.
Kusthem AB – Tjörn, Restaurering, konsultation och traditionellt bygghantverk. Innovativ träbyggnation. Byggnadsmaterial. Stolp- och ramverkstimring.
.
Källbergs Bygg AB – Gävle, Fönsterrenoveringar. Timmerlagningar och snickeriverkstad. Byggnadsrådgivning. Auktoriserade fastighetsbeskrivningar.
.
Leif Rundlöf Bygg & konsulting – Bollnäs, Restaureringar, om- & tillbyggnader av timmer- & trähus, murningsarbeten, nybyggnation, utbildning.
.
Länsmuseét i Stockholms län, Stockholms läns museums webbsidor om byggnadsvård
.
Nackagårds snickeri och byggnadsvård – Vessigebro, Byggnadsvårdsbutik. Konsultation. Stråtakstäckning, även torv- och spåntak. Restaureringar av äldre hus. Traditionellt snickeri. Fönsterrenovering.
.
Nätverket för byggnadsvård i Värmland, Rådgivning och praktiska byggtjänster
.
Nätverket för byggnadsvård i Västmanland, Rådgivning och praktiska byggtjänster
.
Nätverket för byggnadsvård på Gotland, Rådgivning och praktiska byggtjänster
.
Nätverket Öländska hus, Nätverk med ägare till äldre hus på Öland
.
Riksantikvarieämbetet, Materielguide
.
Silléns fönsterhantverk – Frändefors, Rådgivning inom byggnadsvård. Fönster- och möbelrenovering. Säljer Ottossons linoljefärg, verktyg och byggnadsvårdsmaterial.
.
Sprossa – Norge Rådgiver innen bygningsvern – med hjärte for gamle hus
.
Stig Nilsson Byggservice, Restaurering av äldre träbyggnader. Husbygge i traditionella träbyggnadstekniker.
.
Stockholms byggnadsantikvarier, Antikvarisk kompetens för projektering, renovering samt om- och tillbyggnad av kulturhistoriskt värdefulla byggnader och miljöer
.
Svensk byggtradition – Aneby, Skadekontroll. Åtgärdsprogram. Timmer. Lermureri. Tak. Fibor-medlem.
.
Svenska byggnadsvårdsföreningen, Föreningen arbetar med byggnadsvårds- och kulturmiljöfrågor.
.
Timmerblock i Ljusdal AB, Renovering av timmer- och trähus. Traditionell timring av nya stommar.
.
Trädgårdsstadens inredning & byggnadsvård, Rådgivning och konsultation. Byggnadsvårdsbutik. Lister, foder och panel. Linoljefärg, golvoljor, pigment mm, färgbrytning enligt NCS. Specialsnickerier t.ex. byggnadsdetaljer, fönster, fast inredning. Snickerikök. Projekt t.ex. köksombyggnad
.
Umbra byggnadsvård – Malmbäck, Antikvarisk konsultation; projektering, besiktning, inventering, åtgärdsförslag, förvaltningsplaner. Restaureringsmåleri/äldre måleritekniker och material.
.
Wedman arkitektateljé – Torshälla, Rådgivning och projekteringshjälp vid ombyggnad och restaurering i känsliga miljöer. God materialkunskap. Speciell nisch: spånklädda byggnader, stav- och stickspån.
.
Wenanders, Kulturmiljövård och byggteknik
.
Ädel snickeri & byggnadsvård AB – Strömstad, Antikvarisk konsult, projektledning. Ritningar om- och tillbyggnader, dokumentation och uppmätning, Byggnadsvårdsrådgivning. Fönsterrestaurering.
.
Öhmans byggnadsvård – Ljusdal Renoverar och nytillverkar hus. Byggnadsvård och rådgivning.
.
Byggnadsvårdsbutiker .
All-ting i Jäder, Byggnadsvård och kuriosa
.
Anno.fi (webbutik, Tölby, Finland) Artiklar för byggnadsvård.
  .
Barrolin byggnadsvård – Torsåker, Artiklar för byggnadsvård.
.
Beatelunds byggnadsvård, Säljer Bergslagskaminen, säljer även andra nyttigheter till gamla hus., rådgivning, har även erfarenheter från att flytta gamla timmerhus.
.
Beck & Rep – Hemse, Artiklar för byggnadsvård.
.
Bergagårdens byggnadsvård – Sävar, Färger, byggmaterial, beslag, detaljer för att restaurera, renovera eller inreda
.
ByggIgen, Reservdelar till gamla hus, begagnat byggmaterial
.
Byggfabriken, Järn- bygg- och inredningshandel med ett specialiserat sortiment för byggnadsvård och renovering
.
Byggnadsapoteket – Billnäs i Finland, Brett sortiment produkter enkom framtagna för byggnadsvård, traditionellt byggande och inredning
.
Byggnadsvård Nääs – Floda, Centrum för praktisk byggnadsvård. Gamla hus, material och tekniker.
.
Byggnadsvård Wäst – Munkedal, Restaurering av gamla byggnader. Tillverkning av Pro Arte Linoljefärg. Butik och konsultation
  .
Byggnadsvårdsbutiken AB, Vallby friluftsmuseum – Västerås, Byggnadsvårdsbutik med tillbehör för gamla hus. Fönsterverkstad för traditionell renovering. Försäljning av begagnade fönster och dörrar. Rådgivning, dokumentation och inventering.
.
Byggvårdsmagasinet – Enköping, Produkter för löpande underhåll av gamla och nya hus i form av linoljefärger, trätjära, kalk, slamfärg, emulsionsfärg mm
.
Carlskrona byggvårdsbutik, Konsultation i byggnadsvårdsfrågor. Arkitekttjänster, dokumentation och uppmätning. Trad måleri och fönsterrenovering. Butik med byggnadsvårdsmaterial.
.
Claessons trätjära, Produkter för miljöriktigt byggand. Linoljor, trätjäror, pigment, handsmidd spik, linisolering, filtband, drevband, lindrev, tjärdrev, vindpapp, linoljefärg m m
.
Drängahuset i Tomasbo, Rådgivning och konsultation. Byggnadsvårdsbutik
.
Ekahagens Byggnadsvård Interiör & Café AB – Fjärås, Utför traditionellt snickeri samt konsultationer.I butiken finns allt från linoljefärg, beslag och tapeter till vackra prylar för hem & trädgård.
.
Ekologiska byggvaruhuset – Åda säteri Trosa, Artiklar för byggnadsvård.
.
Enetorpets byggnadsvård – Ljungbyhed, Enetorpets linoljefärg – enligt gamla, hantverksmässiga kunskaper. Linoljespackel, emulsionsfärg, hartsoljefärg och tjärblandningar. Butik och återförsäljare.
.
Firma Gunnar Grorud – Norge, Byggnadsvårdsbutik i Norge – Oslo
.
Folkes bygg – Hanaskog, Rådgivning och byggnadsvård. Renovering och restaurering av äldre byggnader. Stor erfarenhet av hussvampssanering. Bygger även nytt med traditionella material och metoder. Försäljning av kulturbyggmaterial. Stort sortiment i Hanaskog, norr om Kristianstad.
.
Färg från förr, Färg och olja, linprodukter, beslag, trädgård m m
.
Fäggeby antikbod och byggnadsvård, Byggnadsvård begagnat
.
Fönsterantiken byggnadsvård – Fristad, Artiklar för byggnadsvård.
.
Gamle trehus, Byggnadsvårdsbutik i Norge – Oslo
.
Gammeltorpets Antik, Renoverade vedspisar och kaminer. antika möbler, div. byggnadsvårdsdetaljer, glasverandor, gamla gjutjärnsmöbler, grindar mm.
.
Gyllenhaks byggnadsvård – Moholm, Tegel och gjutjärn från Skaraborg, Ottosons linoljefärger, såpor, tjära, lim- och cellulosaisolering. Eskilstuna kulturbeslag, Lim&Handtrycks tapeter m.m.
.
Gysinge – Centrum för byggnadsvård, Byggnadsvårdsprodukter, begagnat, nytillverkat, rådgivning, renovering, webbutik
.
Hummelbos byggnadsvård – Stånga, Artiklar för byggnadsvård.
.
Hus till Hus byggnadsvård & återbruk AB – Alingsås, Byggnadsvårdsprodukter, järnspisar, kaminer, dörrar, fönster, linoljefärg, återbruk av material.
.
Klassiska byggvaror, Artiklar för byggnadsvård.
.
Kullabygdens Byggnadsvård – Höganäs, Byggnadsvårdsbutik med stor sortering av taktegel av äldre modell, traditionella färger, beslag, strömbrytare samt återvunnet material.
.
Kulturhantverkarna – Stockholm, Artiklar för byggnadsvård.
.
Kulturmejan – Västra Karup, Ekologiska och naturvänliga färger och byggmaterial, tex Auro och Leino, Ottossons linoljefärg, isolering, tapeter, beslag, textil m.m
.
Nacka byggnadsvård, Artiklar för byggnadsvård och inredning
.
Nackagårds snickeri och byggnadsvård – Vessigebro, Byggnadsvårdsbutik. Konsultation. Stråtakstäckning, även torv- och spåntak. Restaureringar av äldre hus. Traditionellt snickeri. Fönsterrenovering.
.
Nygårds byggåtervinning – Åhs, Artiklar för byggnadsvård.
.
Nyhems byggnadsvård – Gunnarskog Arvika, Tillhandahåller traditionsenliga material och metoder till ditt hus
.
Olofsfors byggnadsvårdsbutik – Umeå, Artiklar för byggnadsvård
.
Ovolin AB Färg- och byggnadsvård – Örebro, Tillverkning av färg i 800 kulörer, byggnadsvård och inredning.
.
Pite byggnadsvård – Piteå, Artiklar för byggnadsvård.
.
Qvarnarps byggnadsvård, Byggnadsvårdbutik med alla produkter för vård av äldre byggnader
.
Qvesarum Byggnadsvård AB – Löberöd, Glasverandor, kaminer, smidesgrindar, antika terrakottagolv och det mesta inom byggnadsvård
.
Rakennusapteekki – Byggnadsapoteket, Byggnadsvårdsbutik i Billnäs, Finland, med tillbehör för gamla hus. Fönsterverkstad för traditionell renovering. Rådgivning, dokumentation och inventering. Utbildning
.
SA Timmertorp – Östansjö – Örebro, Köp och försäljning av äldre timmerstommar, ned- och uppmontering. Eget lager av begagnat timmer, Även begagnade dörrar, kaminer, taktegel, grundstenar, köksspisar, innertak, fönster, fönsterglas, golv m.m.
.
Silléns fönsterhantverk – Frändefors, Rådgivning inom byggnadsvård. Fönster- och möbelrenovering. Säljer Ottossons linoljefärg, verktyg och byggnadsvårdsmaterial.
.
Skansen Byggnadsvård, Byggnadsvårdsprodukter i Skansenbutiken. Här finns traditionell färg, beslag, smide, trädgårdsprodukter, byggnadsvårdslitteratur mm.
.
Snickarglädje – Stockholm, Artiklar för byggnadsvård.
.
Spiken i kistan – Stockholm och Österlen, Byggnadsvårdsprodukter, begagnat, nytillverkat, webbutik
.
Stenbackas Trä och Glas – Fjärdhundra, Karleby Handel. Linoljefärg, kitt, beslag, gammalt glas m.m.
.
Stockholms skepps- och byggnadsvård, Produkter för trävård, ursprungligen med inriktning på båtar men även traditionell byggnadsvård. Högkvalitativ el- och elektronikutrustning för båtar och fartyg
.
Svanå Bygg – Skultuna, Byggnadsvård, främst träarbeten. Timring, lerklining, golv, antikvariska restaureringar i Mellansverige. Försäljning av div trävaror efter gamla förlagor.
.
Södertulls byggnadsvård – Malmköping, Artiklar för byggnadsvård.
.
Trädgårdsstadens inredning & byggnadsvård, Rådgivning och konsultation. Byggnadsvårdsbutik. Lister, foder och panel. Linoljefärg, golvoljor, pigment mm, färgbrytning enligt NCS. Specialsnickerier t.ex. byggnadsdetaljer, fönster, fast inredning. Snickerikök. Projekt t.ex. köksombyggnad
.
Uddevalla byggnadsvård – Uddevalla, Artiklar för byggnadsvård.
.
Uppsala Fönsterhantverk AB, Fönsterrestaurering. Byggnadsvårdsbutik
.
Wederslöf byggnadsvård, Byggnadsvårdsbutik, färg, gjutjärn, golvvård, isolering, plädar & skinn, litteratur, penslar, tapeter. Kurser
.
Åre inredning & byggnadsvård, Webbutik med ekologiska byggnadsvårdsprodukter. Färg, golvolja, beslag, gårdspumpar mm. Måleri och golvbehandling inom- och utomhus
.
Ölands byggnadsvård, Artiklar för byggnadsvård och inredning
.
Österby brädgård – Visby, Byggnadsvårdsbutik. Linisolering. Eget hyvleri: specialtillverkning av listverk och golv efter kundens förlaga. Golvvårdsprodukter, gotländsk kärnfuru.
.
Gammal byggnadsteknik .
Timmerhus .
3:12 Byggnadsvård, Restaurering och nytillverkning av timmerstommar, fönsterrenovering, dokumentation, rådgivning
.
Bergslagens timmerhus & snickeri, Nya timmerhus efter förlagor. Renoverar gamla timmerhus.
.
Bygghantverkarna gamla hus AB – Töreboda, Restaurering av äldre byggnader. Skadeinventering. Handhyvling av tak, golv och lister. Timring, lagning och nytimring. Takspån, hyvling och läggning. Lerklining.
.
Bygghyttan i Karlsborg AB – Karlsborg, Återuppbyggnad och restaurering av kulturbyggnader
.
Byggnadsvård i Dalarna, Konsulthjälp, Bygger nya hus i gammal stil, Timmerlag, timring, snickerier
.
Ehrlund Byggteknik AB, Utför totalentreprenad från timmerhus till lösvirkeshus med eller utan platsbyggda lösningar
.
Gylle Byggnadsvård AB – Borlänge, Specialrenovering av gamla byggnader. Lyft och flytt av hus. Fönsterrenoveringar. Timmerlagning.
.
Gysinge kulturbygg – Gysinge, Restaurering av gamla träbyggnader, nyproduktion i gammal stil
.
Hedemora byggnadsvård, Renovering, restaurering av äldre byggnader. Kakelugnar, Reparationer av skadat timmer. Bygger nya timmerhus.
.
Husrestauratören Bygg & Måleri i Uppland AB – Uppsala, Arbetar med allt från total- och generalentreprenader till mindre uppdrag: putsfasader, fönster, finsnickeri och målning.
.
Idelunds Bygghantverk & snickeri – Aneby, Restaureringar, rekonstruktioner och nytillverkningar av byggnadsdetaljer till gamla hus – såsom dörrar, fönster, kök och farstukvistar mm. Rep. av timmerstommar t.ex. syllbyten samt tillbyggnad och nytimring av mindre hus
.
Järvsö Trä och Byggnadsvård, Byggnadsvård, snickeri, timring och konsultverksamhet.
.
K-märkt Byggnadsvård – Skövde, Restaurering och rekonstruktion av äldre byggnader. Timring. Snickeri. Konsulthjälp.
.
Kontio, Finland, Timmerhus och timmer.
.
Kusthem AB – Tjörn, Restaurering, konsultation och traditionellt bygghantverk. Innovativ träbyggnation. Byggnadsmaterial. Stolp- och ramverkstimring.
.
Källbergs Bygg AB – Gävle, Fönsterrenoveringar. Timmerlagningar och snickeriverkstad. Byggnadsrådgivning. Auktoriserade fastighetsbeskrivningar.
.
Lars Karlssons bygg – Rottne, Växjö, Utför nybyggnation, tillbyggnation, renovering, byggnadsvård, konsultation inom byggnadsvård samt flyttning av timmerhus. Renovering av timmerstommar, renovering och tillverkning av måttbeställda fönster, glasverandor m.m.
.
Mälardalens timmerhustradition – Hägersten, Handbilade timmerhus i traditionell svensk stil. Vi timrar enligt gamla metoder och arbetar utifrån trädets naturliga linjer och goda egenskaper. Vi utför även renoveringar.
.
Rullansgard Bygg – Vinäs, Nytillverkning av timmerhus, traditionellt byggnadssnickeri.
.
Rättviks timring och byggnadsvård, Nytillverkning av timmerhus, även om- och tillbyggnader. Timmerlagning, renovering av äldre byggnader, takomläggningar mm.Traditionellt byggnadssnickeri.
.
SA Timmertorp – Östansjö – Örebro, Köp och försäljning av äldre timmerstommar, ned- och uppmontering. Eget lager av begagnat timmer, Även begagnade dörrar, kaminer, taktegel, grundstenar, köksspisar, innertak, fönster, fönsterglas, golv m.m.
.
Scangarden, Lusthus, timmerhus, bastuhus och bryggor.
.
Skogstekniska – Woxnadalsstugan, Renoverar och nytillverkar hus. Byggnadsvård och rådgivning.
.
Stig Nilsson Byggservice, Restaurering av äldre träbyggnader. Husbygge i traditionella träbyggnadstekniker.
.
Svanå Bygg – Skultuna, Byggnadsvård, främst träarbeten. Timring, lerklining, golv, antikvariska restaureringar i Mellansverige. Försäljning av div trävaror efter gamla förlagor.
.
Svensk byggtradition – Aneby, Skadekontroll. Åtgärdsprogram. Timmer. Lermureri. Tak. Fibor-medlem.
.
Timmerblock i Ljusdal AB, Renovering av timmer- och trähus. Traditionell timring av nya stommar.
.
VVP Trävaror AB – Söderköping, Nytillverkning timmerstugor, -hus
.
Öhmans byggnadsvård – Ljusdal Renoverar och nytillverkar hus. Byggnadsvård och rådgivning.
.
Östanbäck timmerhus – Junsele, Nybyggda timmerhus
.
Lerklining .
Bygghantverkarna gamla hus AB – Töreboda, Restaurering av äldre byggnader. Skadeinventering. Handhyvling av tak, golv och lister. Timring, lagning och nytimring. Takspån, hyvling och läggning. Lerklining.
.
Svanå Bygg – Skultuna, Byggnadsvård, främst träarbeten. Timring, lerklining, golv, antikvariska restaureringar i Mellansverige. Försäljning av div trävaror efter gamla förlagor.
.
Svenska jordhus, Lerbygge, ugnar, hus mm.
.
Kalk .
Byggnadshyttan på Gotland, Restaurering av K-märkta byggnader. Kalktillverkning.
.
Nybyggda hus i gammal stil .
Bygghyttan i Karlsborg AB – Karlsborg, Återuppbyggnad och restaurering av kulturbyggnader
.
Byggnadsvård i Dalarna, Konsulthjälp, Bygger nya hus i gammal stil, Timmerlag, timring, snickerier
.
Ekohus, Ekologi och ekonomi, husleverantör
.
Folkes bygg – Hanaskog, Rådgivning och byggnadsvård. Renovering och restaurering av äldre byggnader. Stor erfarenhet av hussvampssanering. Bygger även nytt med traditionella material och metoder. Försäljning av kulturbyggmaterial. Stort sortiment i Hanaskog, norr om Kristianstad.
.
Gotlandsbyggen AB, Byggnadsvård, restaurering, om- och tillbyggnader samt nybyggnader. Snickerier från egen fabrik. Special- och kyrkoinredningar.
.
Gysinge kulturbygg – Gysinge, Restaurering av gamla träbyggnader, nyproduktion i gammal stil
.
Hedemora byggnadsvård, Renovering, restaurering av äldre byggnader. Kakelugnar, Reparationer av skadat timmer. Bygger nya timmerhus.
.
Järna bjälklag AB, Design, tillverkning och montering av stommar i timmer i en teknik som kallas ramverkstimring
.
Kalmarsundhus, Husbygge i hantverk i kombination med industri. Använder miljövänligt material.
.
Karlsonhus, Bygger hus i svensk byggnadstradition.
.
Landsbygdens hus, Nytillverkning av klassiska husmodeller
.
Skånska miljöhus, Bygger hus i traditionella beprövade tekniker
.
Stig Nilsson Byggservice, Restaurering av äldre träbyggnader. Husbygge i traditionella träbyggnadstekniker.
.
Renovering av gamla hus .
3:12 Byggnadsvård, Restaurering och nytillverkning av timmerstommar, fönsterrenovering, dokumentation, rådgivning
.
Beatelunds byggnadsvård, Säljer Bergslagskaminen, säljer även andra nyttigheter till gamla hus., rådgivning, har även erfarenheter från att flytta gamla timmerhus.
.
Bergslagens timmerhus & snickeri, Nya timmerhus efter förlagor. Renoverar gamla timmerhus.
.
BFF Byman Fastighetsförädling AB – Bankeryd, Tillverkar, platsbygger, renoverar och restaurerar tidstypiska inredningar, kök och utomhusdetaljer etc i trä.
.
Byggfabriken, Järn- bygg- och inredningshandel med ett specialiserat sortiment för byggnadsvård och renovering
.
Bygghantverkarna gamla hus AB – Töreboda, Restaurering av äldre byggnader. Skadeinventering. Handhyvling av tak, golv och lister. Timring, lagning och nytimring. Takspån, hyvling och läggning. Lerklining.
.
Bygghyttan i Karlsborg AB – Karlsborg, Återuppbyggnad och restaurering av kulturbyggnader
.
Byggnadshyttan på Gotland, Restaurering av K-märkta byggnader. Kalktillverkning.
.
Byggnadsvård Wäst – Munkedal, Restaurering av gamla byggnader. Tillverkning av Pro Arte Linoljefärg. Butik och konsultation
.
Ebbalund byggnads AB – Gustavsberg, Renovering och restaurering av byggnader och inredningar
.
Folkes bygg – Hanaskog, Rådgivning och byggnadsvård. Renovering och restaurering av äldre byggnader. Stor erfarenhet av hussvampssanering. Bygger även nytt med traditionella material och metoder. Försäljning av kulturbyggmaterial. Stort sortiment i Hanaskog, norr om Kristianstad.
.
Gamla Stan Kulturbygg AB – Stockholm, Fönsterrenovering och tillverkning av snickerier. Renovering och restaurering av byggnader med gamla byggtekniker. Målning med linoljefärg, limfärg och slamfärg.
.
Gamla Trähus – Färila, Restaureringar av äldre trähus som timmerlagningar, lagning av snickerier, fönsterrenovering men även nytillverkning av kvalitetssnickerier.
.
Garpenbergs såg AB, Blockat timmer, sparrar, kilsågat, lister, golvträ och paneler.
.
Gotlandsbyggen AB, Byggnadsvård, restaurering, om- och tillbyggnader samt nybyggnader. Snickerier från egen fabrik. Special- och kyrkoinredningar.
.
Gylle Byggnadsvård AB – Borlänge, Specialrenovering av gamla byggnader. Lyft och flytt av hus. Fönsterrenoveringar. Timmerlagning.
.
Gysinge kulturbygg – Gysinge, Restaurering av gamla träbyggnader, nyproduktion i gammal stil
.
Hedemora byggnadsvård, Renovering, restaurering av äldre byggnader. Kakelugnar, Reparationer av skadat timmer. Bygger nya timmerhus.
.
Hedenstedt AB – Trosa, Byggnads- och plåtslageriarbeten, gammalt taktegel.
.
Hultforsens byggnads AB – Arvika, Antikvariska restaureringar samt ekologisk byggteknik. Eget etablerat snickeri.
.
Husrestauratören Bygg & Måleri i Uppland AB – Uppsala, Arbetar med allt från total- och generalentreprenader till mindre uppdrag: putsfasader, fönster, finsnickeri och målning.
.
Håkan Bagger AB Byggnadsvård och kulturhus – Örebro, Kulturhusrestaurering, Konsultation, Nybyggnad, Flytt av timmerhus, Inredningssnickerier, Grundläggning
.
Idelunds Bygghantverk & snickeri – Aneby, Restaureringar, rekonstruktioner och nytillverkningar av byggnadsdetaljer till gamla hus – såsom dörrar, fönster, kök och farstukvistar mm. Rep. av timmerstommar t.ex. syllbyten samt tillbyggnad och nytimring av mindre hus
.
J-O:s skogsvård och timring, Timmerhusrenoering, timring gammalt och nytt, byte stockar i väggar, flyttning av gamla timmerhus, byggnadsvård och reparation
.
Järhults ord och bygg, Snickeri, restaurering, mindre om- och tillbyggnad. Rådgivning
.
Järvsö Trä och Byggnadsvård, Byggnadsvård, snickeri, timring och konsultverksamhet.
.
Karlgrens byggnadsvård, Restaurering av äldre träbyggnader.
.
K-märkt Byggnadsvård – Skövde, Restaurering och rekonstruktion av äldre byggnader. Timring. Snickeri. Konsulthjälp.
.
Kusthem AB – Tjörn, Restaurering, konsultation och traditionellt bygghantverk. Innovativ träbyggnation. Byggnadsmaterial. Stolp- och ramverkstimring.
.
Källbergs Bygg AB – Gävle, Fönsterrenoveringar. Timmerlagningar och snickeriverkstad. Byggnadsrådgivning. Auktoriserade fastighetsbeskrivningar.
.
Lars Karlssons bygg – Rottne, Växjö, Utför nybyggnation, tillbyggnation, renovering, byggnadsvård, konsultation inom byggnadsvård samt flyttning av timmerhus. Renovering av timmerstommar, renovering och tillverkning av måttbeställda fönster, glasverandor m.m.
.
Nackagårds snickeri och byggnadsvård – Vessigebro, Byggnadsvårdsbutik. Konsultation. Stråtakstäckning, även torv- och spåntak. Restaureringar av äldre hus. Traditionellt snickeri. Fönsterrenovering.
.
Rättviks timring och byggnadsvård, Nytillverkning av timmerhus, även om- och tillbyggnader. Timmerlagning, renovering av äldre byggnader, takomläggningar mm.Traditionellt byggnadssnickeri.
.
Stig Nilsson Byggservice, Restaurering av äldre träbyggnader. Husbygge i traditionella träbyggnadstekniker.
.
Svanå Bygg – Skultuna, Byggnadsvård, främst träarbeten. Timring, lerklining, golv, antikvariska restaureringar i Mellansverige. Försäljning av div trävaror efter gamla förlagor.
.
Timmerhuset.se – Stockholm, Flyttar och säljer timmerhus, timmerlagningar och nytimring. Rådgivning och projektledning.
.
Timmerhyttan bygghantverk – Enköping, Timmerhyttan bygghantverk. Renovering och tillbyggnad från grund till skåpsnickeri.
.
Glasverandor .
Alsterdalens snickerifabrik – Karlstad, Tillverkning och renoveringar. Glasverandor. Kök. Inredning. Trappor.  Fönster och dörrar.
.
BMK Kultursnickeri – Värmdö, Specialsnickerier tex fönster, dörrar, kök, glasverandor. Anpassad egen design eller efter äldre förlaga.
.
Byggnadsvård i Dalarna, Konsulthjälp, Bygger nya hus i gammal stil, Timmerlag, timring, snickerier
.
Gammeltorpets Antik, Renoverade vedspisar och kaminer. antika möbler, div. byggnadsvårdsdetaljer, glasverandor, gamla gjutjärnsmöbler, grindar mm.
.
Idelunds Bygghantverk & snickeri – Aneby, Restaureringar, rekonstruktioner och nytillverkningar av byggnadsdetaljer till gamla hus – såsom dörrar, fönster, kök och farstukvistar mm. Rep. av timmerstommar t.ex. syllbyten samt tillbyggnad och nytimring av mindre hus
.
Lars Karlssons bygg – Rottne, Växjö, Utför nybyggnation, tillbyggnation, renovering, byggnadsvård, konsultation inom byggnadsvård samt flyttning av timmerhus. Renovering av timmerstommar, renovering och tillverkning av måttbeställda fönster, glasverandor m.m.
.
Qvesarum Byggnadsvård AB – Löberöd, Glasverandor, kaminer, smidesgrindar, antika terrakottagolv och det mesta inom byggnadsvård
.
Gärdesgårdar .
Gärsgårdsbindar´n – Föllinge, Gärdsgårdar, grindar, grindstolpar, portaler
.
Haddebo gärdesgård AB, Traditionella gärdesgårdar
.
Jämtgärsgård Bygger traditionella gärdesgårdar. Även grindar och portaler saluförs
.
Kök .
Trä .
4 Kvadrat – Täfteå, Träkök i både modern och gammal stil
.
Alsterdalens snickerifabrik – Karlstad, Tillverkning och renoveringar. Glasverandor. Kök. Inredning. Trappor.  Fönster och dörrar.
.
Apparat inredning & form, Tillverkning funkiskök, inredning, rådgivning om- och tillbyggnad
.
Askesta snickeri, Tillverkning av kök, inredningar och möbler i massivträ
.
BFF Byman Fastighetsförädling AB – Bankeryd, Tillverkar, platsbygger, renoverar och restaurerar tidstypiska inredningar, kök och utomhusdetaljer etc i trä.
.
BMK Kultursnickeri – Värmdö, Specialsnickerier tex fönster, dörrar, kök, glasverandor. Anpassad egen design eller efter äldre förlaga.
.
Byggfabriken, Järn- bygg- och inredningshandel med ett specialiserat sortiment för byggnadsvård och renovering
.
Idelunds Bygghantverk & snickeri – Aneby, Restaureringar, rekonstruktioner och nytillverkningar av byggnadsdetaljer till gamla hus – såsom dörrar, fönster, kök och farstukvistar mm. Rep. av timmerstommar t.ex. syllbyten samt tillbyggnad och nytimring av mindre hus
.
Kungsäter kök, Helmassiva kök
.
Kölnäs kök – Smedjebacken, Kök efter önskemål, skåp, dekor- och åderingsmålning
.
Lidhults kök, Tillverkning av kök i olika stilar – från genuina och charmiga i gammaldags stil till stilrena och moderna.
.
Lilla Rå snickeri, Tillverkning av bl a måttbeställda dörrar, fönster, lister och inredningar som kök, väggfasta bokhyllor m m
.
RMI Produktion – Vallentuna, Specialinredningar och kök i gamla hus och lägenheter. Fönster, dörrar, möbler, trappor. Även renovering av gamla fönster.
.
Rönnerholms, Platsbyggt kök med inredning helt i panel
.
Snickeri träslaget – Jämshög, Specialsnickerier. Kultur- och byggnadssnickerier som kök, trappor, dörrar, fönster m.m.
.
Sundbornköket – Harbo, Klassiskt kök med inredning av trä
.
Tibro kök, Modernt företag med en stark tradition i träbearbetning, erbjuder fyra köksstilar som rymmer klassiska, romantiska, nordiska och strama kök.
.
Träform – Valbo, Tidstypiska fönster och dörrar efter förebilder. Inredningar och trappor. 1700- och 1800-talsmöbler efter förlagor. Säljer beslag och gångjärn.
.
Wernerssons snickeri – Ödeshög, Måttbeställda fönster, dörrar, trappor och kök efter gamla förlagor eller ny design.
.
Åraslöv kök & inredningar, Kök och inredning i massivt trä
.
Färg & måleri .
Allmänt .
Speedheater, Färgborttagning Speedheater IR system
.
Färg .
Allbäck linolja och linoljefärg – Ystad, En nygammal generation linoljeprodukter som inte i något skede behöver lösningsmedel, för husets alla delar både ute och inne
.
Auro Norden AB, Ekologiska färger
.
Av Jord – Fjugesta, Av jord säljer produkten ”färg i påse” som är en färdig torrmix som du enkelt blandar med vatten och bindemedlet äggolja
.
Barrolin byggnadsvård – Torsåker, Artiklar för byggnadsvård.
.
Björklund & Wingqvist – Stockholm, Tapeter, färg, inredning, textilier
.
Björkstads dekorationsmåleri AB – Stockholm, Restaurering, konservering, rekonstruktion av arkitektbundet måleri. Specialitet: Ådring och marmorering
.
Bröderna Siljendahls måleri – Johanneshov, Ny- och ommålningar, restaurering och dekorationsmålning, fönstermålning, hjälp och stöd vid färgsättning, råd och anvisningar i äldre ytbehandlingar
.
Byggnadsvård Wäst – Munkedal, Restaurering av gamla byggnader. Tillverkning av Pro Arte Linoljefärg. Butik och konsultation
.
Carl Bruske måleri AB – Lidingö, Invändigt underhåll, fönsterrenovering, övrigt utvändigt måleri, dekorativt måleri
.
Carlskrona byggvårdsbutik, Konsultation i byggnadsvårdsfrågor. Arkitekttjänster, dokumentation och uppmätning. Trad måleri och fönsterrenovering. Butik med byggnadsvårdsmaterial.
.
Claessons trätjära, Produkter för miljöriktigt byggand. Linoljor, trätjäror, pigment, handsmidd spik, linisolering, filtband, drevband, lindrev, tjärdrev, vindpapp, linoljefärg m m
.
Ekologiska byggvaruhuset – Åda säteri Trosa, Ekologiskt byggande med gamla tekniker och naturmaterial.
.
Enetorpets byggnadsvård – Ljungbyhed, Enetorpets linoljefärg – enligt gamla, hantverksmässiga kunskaper. Linoljespackel, emulsionsfärg, hartsoljefärg och tjärblandningar. Butik och återförsäljare.
.
Färgarkeologen – Vara, Arbetar med färgundersökningar, gör skadeutredningar samt ger kurser om färgens material och hantverk inom restaureringsmåleriet
.
Färg från förr, Färg och olja, linprodukter, beslag, trädgård m m
.
Gysinge – Centrum för byggnadsvård, Byggnadsvårds produkter, begagnat, nytillverkat, rådgivning, renovering, webbutik
.
Henriksbergs måleri – Gnesta, Målar om in- och utvändigt samt renoverar fönster till gård och torp.
.
Hus till Hus byggnadsvård & återbruk AB – Alingsås, Byggnadsvårdsprodukter, järnspisar, kaminer, dörrar, fönster, linoljefärg, återbruk av material.
.
Introteknik AB, Rostskyddssystem för långvarigt, ekonomiskt och miljövänligt rostskydd.  Traditionella färgsystem för kulturvård.
.
Jannehags måleri AB, Traditionellt måleri och restaureringar, limfärger och linoljefärger, gör underarbeten med spännpapp, vävspänning och trälagningar
.
Kulturhantverkarna Färg, Slamfärg, Vägg & Takfärg, Golvsåpa och Kulturhantverkarnas unikt renade linolja
.
Kulturmejan – Västra Karup, Ekologiska och naturvänliga färger och byggmaterial, tex Auro och Leino, Ottossons linoljefärg, isolering, tapeter, beslag, textil m.m
.
Kölnäs kök – Smedjebacken, Kök efter önskemål, skåp, dekor- och åderingsmålning
.
Linoljekrister – Ulricehamn, Gammaldags färg och pigment. Återförsäljare och grossist.
.
Målarkalk AB – Hyllinge, Traditionella kalkbruk och kalkfärger
.
Måleriverkstan – Järvsö Inredningsmåleri på väggar samt möbler och föremål. Väggfältsmåleri, schabloner, rullgardinsmålning.
.
Ottossons färgmakeri, Tillverkar och säljer färger som baseras på naturliga förnyelsebara bindemedel som linolja. För byggnadsmåleri, konstnärsoljefärg.
.
Ovolin AB Färg- och byggnadsvård – Örebro, Tillverkning av färg i 800 kulörer, byggnadsvård och inredning.
.
Qvarnarps byggnadsvård, Byggnadsvårdbutik med alla produkter för vård av äldre byggnader
.
Rakennusapteekki – Byggnadsapoteket, Byggnadsvårdsbutik i Billnäs, Finland, med tillbehör för gamla hus. Fönsterverkstad för traditionell renovering. Rådgivning, dokumentation och inventering. Utbildning
.
Silléns fönsterhantverk – Frändefors, Rådgivning inom byggnadsvård. Fönster- och möbelrenovering. Säljer Ottossons linoljefärg, verktyg och byggnadsvårdsmaterial.
.
Skölds måleri AB, Fönsterrenovering. Snickeri. Måleri
.
Stockholm färgcenter – Johanneshov, Säljer Nordsjös moderna färgsortiment med Engwall & Claesson’s tradionella färger samt tapeter
.
Umbra byggnadsvård – Malmbäck, Antikvarisk konsultation; projektering, besiktning, inventering, åtgärdsförslag, förvaltningsplaner. Restaureringsmåleri/äldre måleritekniker och material.
.
Wederslöf byggnadsvård, Byggnadsvårdsbutik, färg, gjutjärn, golvvård, isolering, plädar & skinn, litteratur, penslar, tapeter. Kurser
.
Åre inredning & byggnadsvård, Webbutik med ekologiska byggnadsvårdsprodukter. Färg, golvolja, beslag, gårdspumpar mm. Måleri och golvbehandling inom- och utomhus
.
Tapeter .
Barrolin byggnadsvård – Torsåker, Artiklar för byggnadsvård.
.
Björklund & Wingqvist – Stockholm, Tapeter, färg, inredning, textilier
.
Decor Maison – Borås, Tapetdesign, blandar nordisk stil med internationell klass
.
Gysinge – Centrum för byggnadsvård, Byggnadsvårds produkter, begagnat, nytillverkat, rådgivning, renovering, webbutik
.
Hagelsrums Handtryck – Målilla, Handtrycker tapeter med mönster från 1800-talet
.
Handtryckta tapeter,  Rekonstruerar och nytrycker originalmönster tapeter med screentryck.
.
Interiör1900, Inredningsartiklar från 1900-talet, originaltapeter
.
Lim och Handtryck – färg och tapetmakeri, Hantverksmässig tillverkning av tapeter med kulturhistoriska mönster
.
Sandberg, svensk tapetkonst, Design och tillverkning av tapeter och tyger
.
Tapetorama, Nya och gamla tapeter och tyger.
.
Zimmerman Silk Screen – Skivarp, Handtryckta tapeter – rekonstruktion och design
.
Järn & smide .
AB Oskar Jansson plåt & smide – Stockholm, Genomför alla tänkbara uppdrag inom plåtslageri- och smidesbranschen
.
Europasmed, Smide, grindar, staket & räcken
.
Gränsfors Bruks Yxor, Smide, yxor, bilor, verktyg, kurser.
.
Gustafsbergs smide, Bruks- och knivsmide
.
Gysinge – Centrum för byggnadsvård, Byggnadsvårds produkter, begagnat, nytillverkat, rådgivning, renovering, webbutik
.
Hammarbybruk, Grindar, staket & räcken, urnor, lyktstolpar m m
.
Jannebergs smide – Karlshamn, Traditionellt smide, konstsmide, industrimontage
.
Kulturjern AB, Smide och gjutjärn för trädgård, park och väg
.
Lyckhemsboden, Renovering av spisar & kaminer, reservdelsförsäljning, byggnadsvård och dekorationssmide. Kakelugnstillbehör
.
Qvesarum Byggnadsvård AB – Löberöd, Glasverandor, kaminer, smidesgrindar, antika terrakottagolv och det mesta inom byggnadsvård
.
RRS Smide, Tillverkar all slags smide, räcken, balkongräcken, stålkonstruktioner, byggnadssmide, svetsning och service & reparationsarbeten
.
Smedja Therese AB, Tillverkar smycken och bruksföremål till utsmyckningar och hela inredningar
.
Smålands modell och form – modell och snickeriverkstad, Gjutjärnsprodukter, möbelsnickare
.
Staket & grindar, Smide, grindar, staket & räcken
.
Zmide AB i Krylbo AB, Kammarlås, smide, grindar, staket & räcken
.
Ugnar, spisar & kaminer .
Kakelugnar .
Allt i murning i Karlshamn AB, omsättning, nyinstallation, skorstenssättning, ommurning. Försäljning kakelugnar, kaminer, spisar
.
Attis – Kolsva, Nytillverkning kakelugnar
.
Birka kakelugnsmakeri – Huddinge, omsättning, nyinstallation, skorstenssättning, ommurning. Försäljning kakelugnar och gjutjärnskaminer.
.
Bodums kakelugnar – Rossön, Nytillverkning kakelugnar, tillbehör
.
CaminaEcotec – Skene, Nytillverkade kaminer, kakelugnar, spisar och plåtskorstenar
.
Cronspisen, Nytillverkning kakelugnar
.
Dahlbergs kakelugnsmakeri – Kalmar, Renoverar, monterar gamla kakelugnar
.
E.Henriksson eftr AB kakelugnsmakeri – Göteborg, Nytillverkade kakelugnar, rekonstruktion, kakeltillverkning
.
Eldabutiken, Nytillverkade kakelugnar, öppna spisar, kaminer
.
Eldstad – Sigtuna, Kakelugnar, spisar och kaminer, reservdelar
.
Eskilstuna kakelugnsmakeri & Bergslagens kakelugnsmakeri, Kakelugnar, rörspis, skorstenar
.
FC Mureri och Kakelugnar – Steninge, Försäljning och renovering av kakelugnar, köksspisar, bakugnar, rörspisar och öppna spisar. Utför även alla typer av skorstensarbeten.
.
Finspis Erugn AB – Hägersten, Kakelugnar, spisar, kaminer, skorsten
.
Fisher mureri – Göteborg, Kakelugnar, öppna spisar och bakugnar
.
Gabriel kakelugnar, Klassiska, moderna, fabriksshop
.
Guldkroken kakelugnar – Hjo, Nytillverkade kakelugnar
.
Hedemora byggnadsvård, Renovering, restaurering av äldre byggnader. Kakelugnar, Reparationer av skadat timmer. Bygger nya timmerhus.
.
Helges kakelugnsservice – Hörby, Demonterar, renoverar, monterar gamla kakelugnar. Tillbehör.
.
Kakelugnsmagasinet – Fagersta, Bygger och renoverar antika kakelugnar, säljer och monterar alla sorters ugnar, men vår specialitet är hantverksugnar
.
Kakelugnspannan, Vattenburen värme till hela huset
.
Keddy – Alingsås, Nytillverkning och försäljning av murspis, kakelugnar, kaminer och spiskassetter
.
Landéns kakelugnsmakeri, Köper, säljer, renoverar kakelugnar
.
Lindholm kakelugnar – Varberg, Antika kakelugnar
.
Lindströms kakelugnar & kaminer – Väröbacka, Kakelugnar, kaminer, skorstenar
.
Ljusterö kakelugnsmakeri – Ljusterö, Nytillverkning kakelugnar, Kakelugnsrenoveringar, Vedspisinstallationer, Murning av spiskåpor i gammal stil, Skorstenstätningar
.
Lyckhemsboden, Renovering av spisar & kaminer, reservdelsförsäljning, byggnadsvård och dekorationssmide. Kakelugnstillbehör
.
Mariebergs kakelugnsmakeri, Kakelugnar, vedspisar, täljstensugnar, kaminer, spisinsatser, skorstenar och eldstäder
.
Mattiassons kakelugnsmakeri – Ängelholm, Försäljning, renovering och uppsättning av kaelugnar
.
Morfars kammare – V Vrams kaminaffär, Murning av skorstenar och öppna spisar, skorstensrenovering i äldre hus. Försäljning av kakelugnar, kaminer och köksspisar.
.
NIBE brasvärme – Markaryd, Kakelugnar, spisar, kaminer, skorstenar
.
Norregård kakelugnar- Tyringe, Hässleholm, Kakelugnar
.
Norrköpings Kakelugnsmakeri, Kakelugnar
.
Qvarnarps byggnadsvård, Byggnadsvårdbutik med alla produkter för vård av äldre byggnader
.
Spishuset – Karlskrona, ingår i Eldabutiken Montering eldstäder och skorstenar, kakelugnar, spisar, kaminer
.
Svenska jordhus, Lerbygge, ugnar, hus mm.
.
Stockholms kakelugnsmakeri, Antika och moderna kakelugnar
.
Wiklunds kakelugnsmakeri, Köper, säljer, renoverar kakelugnar
.
Gjutjärnsspisar & ugnar .
Allt i murning i Karlshamn AB, omsättning, nyinstallation, skorstenssättning, ommurning. Försäljning kakelugnar, kaminer, spisar
.
Barrolin byggnadsvård – Torsåker, Artiklar för byggnadsvård.
.
CaminaEcotec – Skene, Nytillverkade kaminer, kakelugnar, spisar och plåtskorstenar
.
Eldabutiken, Nytillverkade kakelugnar, öppna spisar, kaminer
.
Eldstad – Sigtuna, Kakelugnar, spisar och kaminer, reservdelar
.
Elmsta kaminaffär, Kaminer, vedspisar, bakugnsluckor, slit- och reservdelar. Nytt och renoverat
.
Finspis Erugn AB – Hägersten, Kakelugnar, spisar, kaminer, skorsten
.
Gammeltorpets Antik, Renoverade vedspisar och kaminer. antika möbler, div. byggnadsvårdsdetaljer, glasverandor, gamla gjutjärnsmöbler, grindar mm.
.
Hus till Hus byggnadsvård & återbruk AB – Alingsås, Byggnadsvårdsprodukter, järnspisar, kaminer, dörrar, fönster, linoljefärg, återbruk av material.
.
Josef Davidssons eftr Reftele, Vedspisar, kaminer och tillbehör
.
Kaminhuset i Färgelanda, Säljer, renoverar och köper kaminer och gjutjärnsspisar
.
Limhamns spisbutik, Renoverar och säljer kaminer och gjutjärnsspisar
.
Luddwes – Nättraby, Nya spisar, kaminer, reservdelar gjutjärnsspisar
.
Lyckhemsboden, Renovering av spisar & kaminer, reservdelsförsäljning, byggnadsvård och dekorationssmide. Kakelugnstillbehör
.
Morfars kammare – V Vrams kaminaffär, Murning av skorstenar och öppna spisar, skorstensrenovering i äldre hus. Försäljning av kakelugnar, kaminer och köksspisar.
.
Mygind Design Scandinavia – Höör, Kök, spisar, kaminer (keramikkaminer)
.
NIBE brasvärme – Markaryd, Kakelugnar, spisar, kaminer, skorstenar
.
Nordiska kaminer & byggnadsvård, Kaminer, spisar, tillbehör och reservdelar, Renovering och installation av eldstäder, Underhåll och installation av skorstenar, Gjutjärns- och smidesprodukter , Rådgivning, tjänster inom byggnadsvård, Utbud av antikt och begagnat
.
Qvarnarps byggnadsvård, Byggnadsvårdbutik med alla produkter för vård av äldre byggnader
.
Spishuset – Karlskrona, ingår i Eldabutiken Montering eldstäder och skorstenar, kakelugnar, spisar, kaminer
.
Station Nord, Spisar, kaminer och skorstenar
.
Silfverhielms spis och kamin, Spisar, kaminer, sättugn, renovering, försäljning
.
Murspis .
Ekonomka ryska murspisar – Gotland, Spisar för uppvärmning, matlagning och bak, utekomplex med grill, öppen spis och matlagning
.
NIBE brasvärme – Markaryd, Kakelugnar, spisar, kaminer, skorstenar
.
Kaminer .
AB Hans Forsman / WAMSLER – Strängnäs, Kamin- och kökspannor, vattenackumulatorer
.
Allt i murning i Karlshamn AB, omsättning, nyinstallation, skorstenssättning, ommurning. Försäljning kakelugnar, kaminer, spisar
.
Annas kuriosa -Antikt eller kuriosa, Gjutjärnsspisar, kaminer, reservdelar, inredning för det annorlunda hemmet el företaget, designmöbler, byggåtervinning
.
Beatelunds byggnadsvård, Säljer Bergslagskaminen, säljer även andra nyttigheter till gamla hus., rådgivning, har även erfarenheter från att flytta gamla timmerhus.
.
Bras-spisen AB – Torslanda, Insatskamin till öppna spisar, kaminer
.
Byskeugnen S & Miljö AB Utvecklar, tillverkar och säljer braskaminer, eldstäder och rökgasfläktar samt erbjuder expertrådgivning för uppvärmningsanordningar. Säljer även skorstenar.
.
CaminaEcotec – Skene, Nytillverkade kaminer, kakelugnar, spisar och plåtskorstenar
.
Chesney´s, Kaminer, spisomfattningar, eldhundar
.
EcoTec – Skene, Pelletspannor, -kaminer
.
Eldabutiken, Nytillverkade kakelugnar, öppna spisar, kaminer
.
Eldstad – Sigtuna, Kakelugnar, spisar och kaminer, reservdelar
.
Elmsta kaminaffär, Kaminer, vedspisar, bakugnsluckor, slit- och reservdelar. Nytt och renoverat
.
Finspis Erugn AB – Hägersten, Kakelugnar, spisar, kaminer, skorsten
.
Gammeltorpets Antik, Renoverade vedspisar och kaminer. antika möbler, div. byggnadsvårdsdetaljer, glasverandor, gamla gjutjärnsmöbler, grindar mm.
.
Josef Davidssons eftr Reftele, Vedspisar, kaminer och tillbehör
.
Kaminhuset i Färgelanda, Säljer, renoverar och köper kaminer och gjutjärnsspisar
.
Kamin- & spisverkstaden i Urshult Vedspisar, kaminer och tillbehör, renovering
.
Keddy – Alingsås, Nytillverkning och försäljning av murspis, kakelugnar, kaminer och spiskassetter
.
Limhamns spisbutik, Renoverar och säljer kaminer och gjutjärnsspisar
.
Lindströms kakelugnar & kaminer – Väröbacka, Kakelugnar, kaminer, skorstenar
.
Lyckhemsboden, Renovering av spisar & kaminer, reservdelsförsäljning, byggnadsvård och dekorationssmide. Kakelugnstillbehör
.
Mariebergs kakelugnsmakeri, Kakelugnar, vedspisar, täljstensugnar, kaminer, spisinsatser, skorstenar och eldstäder
.
Morfars kammare – V Vrams kaminaffär, Murning av skorstenar och öppna spisar, skorstensrenovering i äldre hus. Försäljning av kakelugnar, kaminer och köksspisar.
.
Mygind Design Scandinavia – Höör, Kök, spisar, kaminer (keramikkaminer)
.
NIBE brasvärme – Markaryd, Kakelugnar, spisar, kaminer, skorstenar
.
Nordiska kaminer & byggnadsvård, Kaminer, spisar, tillbehör och reservdelar, Renovering och installation av eldstäder, Underhåll och installation av skorstenar, Gjutjärns- och smidesprodukter , Rådgivning, tjänster inom byggnadsvård, Utbud av antikt och begagnat
.
Qvesarum Byggnadsvård AB – Löberöd, Glasverandor, kaminer, smidesgrindar, antika terrakottagolv och det mesta inom byggnadsvård
.
SA Timmertorp – Östansjö – Örebro, Köp och försäljning av äldre timmerstommar, ned- och uppmontering. Eget lager av begagnat timmer, Även begagnade dörrar, kaminer, taktegel, grundstenar, köksspisar, innertak, fönster, fönsterglas, golv m.m.
.
Silfverhielms spis och kamin, Spisar, kaminer, sättugn, renovering, försäljning
.
Spishuset – Karlskrona, ingår i Eldabutiken Montering eldstäder och skorstenar, kakelugnar, spisar, kaminer
.
Radiatorer, element .
Allmänt .
Lenhovda Radiatorfabrik, Nytillverkning sektionsradiator, oljefyllda elradiatorer
.
LVI – Järpås, Radiatorer, element
.
Myson AB – Järpås, Försäljning oljefyllda och öppna elelement, oljefyllda el-handdukstorkar, vattenradiatorer samt komplett ventilationssystem
.
Belysning & el .
Allmänt .
Barrolin byggnadsvård – Torsåker, Artiklar för byggnadsvård.
.
Gysinge – Centrum för byggnadsvård, Byggnadsvårds produkter, begagnat, nytillverkat, rådgivning, renovering, webbutik
.
Qvarnarps byggnadsvård, Byggnadsvårdbutik med alla produkter för vård av äldre byggnader
.
Belysning .
Karlskrona Lampfabrik, En av Sveriges äldsta armaturfabriker med fotogenbelysning och historiska glödlampsbelysningar.
.
Kulturbelysning, Vägg- och stolpbelysning i gjutjärn.
.
Mur, puts & kakel .
Allmänt .
Barrolin byggnadsvård – Torsåker, Artiklar för byggnadsvård.
.
Gysinge – Centrum för byggnadsvård, Byggnadsvårds produkter, begagnat, nytillverkat, rådgivning, renovering, webbutik
.
Kakelspecialisten, Keramiska plattor, tillhörande verktyg, fäst- och fogmassor. Badrum, kök, golv.
.
Konradssons kakel AB, Kakel och klinker till golv och väggar. Badrum, kök mm.
.
Qvarnarps byggnadsvård, Byggnadsvårdbutik med alla produkter för vård av äldre byggnader
.
Kakel .
Franska kakelbutiken, Handdekorerat kakel för kök och badrum.
.
Kakeldesign, Kakel, klinker, badrumsmöbler och tillbehör.
.
Kakel & design, Kakel, klinker, natursten, tätskikt, fäst- och fogmaterial
.
Kalk .
ECS-Teknik AB, Projektering, kontroll och besiktningar, Hantverksinstruktioner och utbildning i restaureringsprojekt, Projektledning och samordning, Laboratorieanalyser av bruk och färg, Utveckling av objektsanpassade metodanvisningar, Murverksavfuktning, Konstruktion och utformning av värmeanläggning till känsliga miljöer som kyrkorum, m.m.
.
Målarkalk AB – Hyllinge, Traditionella kalkbruk och kalkfärger
.
Lera .
Claytec, Tysk tillverkare av lerskivor (ersätter gipsskivor), Byggmaterial av lera.
.
Sten .
Flisby, Sten och grus till trädgårdar, naturstenar som skiffer, granit, sand- och kalksten
.
Granitti natursten, Bänkskivor, gravstenar, marksten, trädgårdssten m.m.
.
Naturstenskompaniet, Brytning och försäljning av blocksten, tillverkning och försäljning av utomhussten, tillverkning och försäljning av inomhussten samt tillverkning, försäljning och montering av gravsten
.
Starka, Betongprodukter bl a marksten
.
Tegel .
Bältarbo tegelbruk, Tegel, klinkerbränt marktegel
.
Murma, Tegel- tak, mark, fasad
.
Tegelmäster, Tegel, tegelbalkar, klinkerbränt marktegel, kompletterande produkter
.
Murning .
Allt i murning i Karlshamn AB, omsättning, nyinstallation, skorstenssättning, ommurning. Försäljning kakelugnar, kaminer, spisar
.
Dalens gipsputs, mur och puts AB – Stockholm, In- och utvändiga putsarbeten; tilläggsisolering, nyputs och renovering, murning m m
.
ECS-Teknik AB, Projektering, kontroll och besiktningar, Hantverksinstruktioner och utbildning i restaureringsprojekt, Projektledning och samordning, Laboratorieanalyser av bruk och färg, Utveckling av objektsanpassade metodanvisningar, Murverksavfuktning, Konstruktion och utformning av värmeanläggning till känsliga miljöer som kyrkorum, m.m.
.
FC Mureri och Kakelugnar – Steninge, Försäljning och renovering av kakelugnar, köksspisar, bakugnar, rörspisar och öppna spisar. Utför även alla typer av skorstensarbeten.
.
Morfars kammare – V Vrams kaminaffär, Murning av skorstenar och öppna spisar, skorstensrenovering i äldre hus. Försäljning av kaminer och köksspisar.
.
Svensk byggtradition – Aneby, Skadekontroll. Åtgärdsprogram. Timmer. Lermureri. Tak. Fibor-medlem.
.
Vägg .
Fibercement – ersätter Eternit .
Cembrit Tepro AB – Aalborg, Fasadskivor, byggskivor, brandisolering.
.
Cembrit Tepro AB – Stockholm, Fasadskivor, byggskivor, brandisolering.
.
Trä .
Bäsinge såg & hyvleri – Krylbo, Kilsågade golv-, vägg, och takplank för renovering och nybyggnad i gammal stil. Handhyvling som specialitet.
.
Åttersta såg HB, Kilsågade produkter för renovering och restaurering
.
Golv .
Trä .
Almedalsgolv, Massiva trägolv på längden & tvären
.
Baseco, Trägolv
.
Berg & Berg, Trägolv
.
Bäsinge såg & hyvleri – Krylbo, Kilsågade golv-, vägg, och takplank för renovering och nybyggnad i gammal stil. Handhyvling som specialitet.
.
DalaFloda, Trägolv
.
Garpenbergs såg AB, Blockat timmer, sparrar, kilsågat, lister, golvträ och paneler.
.
Gotlandsgolvet AB, Golv, golvvårdsprodukter, gotländsk kärnfuru.
.
Gysinge – Centrum för byggnadsvård, Byggnadsvårds produkter, begagnat, nytillverkat, rådgivning, renovering, webbutik
.
Haro, Trägolv
.
HP:s Golv & Tak – Delsbo, Tillverkar golv och locktak av senvuxen furu från Hälsingland
.
Lindas Trä, Trägolv
.
Nordingrå Trä – Defacto bredast, Trägolv
.
Rackstad trä – Arvika, Hyvlade specialprodukter, golvtiljor, golvplank, takpanel, paneler och lister
.
Rappgo – Mörka skog, Trägolv
.
SA Timmertorp – Östansjö – Örebro, Köp och försäljning av äldre timmerstommar, ned- och uppmontering. Eget lager av begagnat timmer, Även begagnade dörrar, kaminer, taktegel, grundstenar, köksspisar, innertak, fönster, fönsterglas, golv m.m.
.
Siljan, Trägolv
.
Stombergs, Trägolv
.
Svanå Bygg – Skultuna, Byggnadsvård, främst träarbeten. Timring, lerklining, golv, antikvariska restaureringar i Mellansverige. Försäljning av div trävaror efter gamla förlagor.
.
Veckebo såg & hyvleri – Korskrogen, Hyvlar gamla profiler för lister, foder, paneler, golv.
.
Åttersta såg HB, Kilsågade produkter för renovering och restaurering
.
Ängavången Ekgolv, Ekgolv, Golvlister, bordsskivor, trappsteg
.
Österby brädgård – Visby, Byggnadsvårdsbutik. Linisolering. Eget hyvleri: specialtillverkning av listverk och golv efter kundens förlaga. Golvvårdsprodukter, gotländsk kärnfuru.
.
Sten .
Stiljté, Sten, tegel, mosaik
.
Tegel & kakel .
Ekologiska byggvaruhuset – Åda säteri Trosa, Ekologiskt byggande med gamla tekniker och naturmaterial.
.
Qvesarum Byggnadsvård AB – Löberöd, Glasverandor, kaminer, smidesgrindar, antika terrakottagolv och det mesta inom byggnadsvård
.
Stiljté, Sten, tegel, mosaik
.
Tak .
Trä .
Bäsinge såg & hyvleri – Krylbo, Kilsågade golv-, vägg, och takplank för renovering och nybyggnad i gammal stil. Handhyvling som specialitet.
.
HP:s Golv & Tak – Delsbo, Tillverkar golv och locktak av senvuxen furu från Hälsingland
.
Rackstad trä – Arvika, Hyvlade specialprodukter, golvtiljor, golvplank, takpanel, paneler och lister
.
Svensk byggtradition – Aneby, Skadekontroll. Åtgärdsprogram. Timmer. Lermureri. Tak. Fibor-medlem.
.
Takspån .
Bygghantverkarna gamla hus AB – Töreboda, Restaurering av äldre byggnader. Skadeinventering. Handhyvling av tak, golv och lister. Timring, lagning och nytimring. Takspån, hyvling och läggning. Lerklining.
.
Hälsinge takspån AB, Tillverkar, reparerar och underhåller alla typer av spåntak och spånbeklädda fasader
.
Nackagårds snickeri och byggnadsvård – Vessigebro, Byggnadsvårdsbutik. Konsultation. Stråtakstäckning, även torv- och spåntak. Restaureringar av äldre hus. Traditionellt snickeri. Fönsterrenovering.
.
Rättviks timring och byggnadsvård, Nytillverkning av timmerhus, även om- och tillbyggnader. Timmerlagning, renovering av äldre byggnader, takomläggningar mm.Traditionellt byggnadssnickeri.
.
Torparns Takspån & Snickeri – Homna, Takspån
.
Halm & vass .
Adam Ooms AB, Vasstak
.
Nackagårds snickeri och byggnadsvård – Vessigebro, Byggnadsvårdsbutik. Konsultation. Stråtakstäckning, även torv- och spåntak. Restaureringar av äldre hus. Traditionellt snickeri. Fönsterrenovering.
.
Retzner Arén Rekonstruktion & arkitektur AB, Takläggning, arkitektur, rekonstruktion av traditionella tak. Halm, vass, torv.
.
Sedum .
Berg och Brykt AB – Mora, Torv- och sedumtak
.
Torv .
Berg och Brykt AB – Mora, Torv- och sedumtak
.
Ekologiska byggvaruhuset – Åda säteri Trosa, Ekologiskt byggande med gamla tekniker och miljövänliga naturbyggmaterial, färger och modern energisparteknik. Linisolering, solenergisystem, värmeväxlare, litteratur med mera. Utför även installationer av solfångare.
.
G & S handel och ekonomi AB, Linisolering, torv- och grästak, maskinsystem för produktion av Frästorv, Växttorv och Energitorv
.
Nackagårds snickeri och byggnadsvård – Vessigebro, Byggnadsvårdsbutik. Konsultation. Stråtakstäckning, även torv- och spåntak. Restaureringar av äldre hus. Traditionellt snickeri. Fönsterrenovering.
.
Retzner Arén Rekonstruktion & arkitektur AB, Takläggning, arkitektur, rekonstruktion av traditionella tak. Halm, vass, torv.
.
Tegelpannor .
Ekologiska byggvaruhuset – Åda säteri Trosa, Ekologiskt byggande med gamla tekniker och miljövänliga naturbyggmaterial, färger och modern energisparteknik. Linisolering, solenergisystem, värmeväxlare, litteratur med mera. Utför även installationer av solfångare.
.
Hedenstedt AB – Trosa, Byggnads- och plåtslageriarbeten, gammalt taktegel.
.
Plåt .
AB Oskar Jansson plåt & smide – Stockholm, Genomför alla tänkbara uppdrag inom plåtslageri- och smidesbranschen
.
Ekologiska byggvaruhuset – Åda säteri Trosa, Ekologiskt byggande med gamla tekniker och miljövänliga naturbyggmaterial, färger och modern energisparteknik. Linisolering, solenergisystem, värmeväxlare, litteratur med mera. Utför även installationer av solfångare.
.
Ekonomistål, Klassisk pannplåt,
.
Skiffer .
Ekologiska byggvaruhuset – Åda säteri Trosa, Ekologiskt byggande med gamla tekniker och miljövänliga naturbyggmaterial, färger och modern energisparteknik. Linisolering, solenergisystem, värmeväxlare, litteratur med mera. Utför även installationer av solfångare.
.
Glava skifferbrott, Skifferbrott
.
Minera skiffer – Norge, Skiffer Alta, Offerdal, Oppdal, Otta
.
Takskifferspecialisten AB – Grythyttan, Nyläggning, omläggning och reparation av skiffertak samt montering av snörasskydd och takbryggor.
.
Isolering .
Allmänt .
Barrolin byggnadsvård – Torsåker, Artiklar för byggnadsvård.
.
Gysinge – Centrum för byggnadsvård, Byggnadsvårds produkter, begagnat, nytillverkat, rådgivning, renovering, webbutik
.
Kulturmejan – Västra Karup, Ekologiska och naturvänliga färger och byggmaterial, tex Auro och Leino, Ottossons linoljefärg, isolering, tapeter, beslag, textil m.m
.
Wederslöf byggnadsvård, Byggnadsvårdsbutik, färg, gjutjärn, golvvård, isolering, plädar & skinn, litteratur, penslar, tapeter. Kurser
.
Cellulosa .
Ekologisk Isolering i Skåne – Kristianstad, Isolerar med miljövänlig Thermofloc cellulosaisolering. Lösull för insprutning på plats i både gamla och nya byggnader.
.
Nordisk ekofiber AB, Isolerar med cellulosaisolering. Lösull för insprutning på plats i både gamla och nya byggnader.
.
Thermofloc Scandinavia AB – Kristianstad, Miljövänliga isoleringsprodukter, cellulosa, lösullstyp.
.
Warmcel Isolerteknik Cellulosaisolering för väggar, golv & tak
.
Träfiber .
Bygg & träfiberisolering, Isolerar med träfiberisolering Termocell, lösull
.
Creativ energi & miljö AB, Isolerar med träfiberisolering Termocell, lösull, skivmaterial
.
RSA-Miljöisolering – Kolmården, Isolerar med Termocell
.
Svensk termoträ AB, Isolerar med träfiberisolering Termoträ, lösull
.
SWEFAB, Linull- och träfiberisolering
.
Vital Finland OY, Tillverkning och försäljning träfiberisolering
.
OY Westra AB, Tillverkning och försäljning träfiberisolering
.
Lin .
Claessons trätjära, Produkter för miljöriktigt byggand. Linoljor, trätjäror, pigment, handsmidd spik, linisolering, filtband, drevband, lindrev, tjärdrev, vindpapp, linoljefärg m m
.
Ekologiska byggvaruhuset – Åda säteri Trosa, Ekologiskt byggande med gamla tekniker och miljövänliga naturbyggmaterial, färger och modern energisparteknik. Linisolering, solenergisystem, värmeväxlare, litteratur med mera. Utför även installationer av solfångare.
.
G & S handel och ekonomi AB, Linisolering, torv- och grästak, maskinsystem för produktion av Frästorv, Växttorv och Energitorv
.
SWEFAB, Linull- och träfiberisolering
.
Zikon linprodukter, Linprodukter; drev, väv, linolja, såpa.
.
Österby brädgård – Visby, Byggnadsvårdsbutik. Linisolering. Eget hyvleri: specialtillverkning av listverk och golv efter kundens förlaga. Golvvårdsprodukter, gotländsk kärnfuru.
.
Hampa .
Ekologiska byggvaruhuset – Åda säteri Trosa, Ekologiskt byggande med gamla tekniker och miljövänliga naturbyggmaterial, färger och modern energisparteknik. Linisolering, solenergisystem, värmeväxlare, litteratur med mera. Utför även installationer av solfångare.
.
Hampaprodukter Sverige ekonomisk förening – Grästorp, Skaraborg, Förutom kort och långfibrig isoleringsmaterial av hampa saluförs även smådjursströ, hästströ, vedbriketter och livsmedelsprodukter såsom hampfröolja och hampamjöl
.
Kalmarsundhus, Husbygge i hantverk i kombination med industri. Använder miljövänligt material.
.
Nordic naturfiber – Laholm, Hampaisolering, ekologiska tyger, hampaprodukter.
.
Thermo-hanf, Tillverkar fibermattor i isoleringshampa. Tyskland.
.
Trappor .
Trä .
All-Snickerier, Specialinredningar i gamla hus – fönster, dörrar, trappor, inredning
.
Alsterdalens snickerifabrik – Karlstad, Tillverkning och renoveringar. Glasverandor. Kök. Inredning. Trappor.  Fönster och dörrar.
.
Atab-trappan – Agunnaryd, Nytillverkning trätrappor
.
Hellbergs snickeri, Byggnadssnickeri, inredningar, byggnadsvård
.
Nilenfors trappindustri AB, Trappor med hög kvalitet
.
RMI Produktion – Vallentuna, Specialinredningar och kök i gamla hus och lägenheter. Fönster, dörrar, möbler, trappor. Även renovering av gamla fönster.
.
Snickeri träslaget – Jämshög, Specialsnickerier. Kultur- och byggnadssnickerier som kök, trappor, dörrar, fönster m.m.
.
Trapptraditon & specialsnickerier AB, Spiral- och specialtrappor
.
Träform – Valbo, Tidstypiska fönster och dörrar efter förebilder. Inredningar och trappor. 1700- och 1800-talsmöbler efter förlagor. Säljer beslag och gångjärn.
.
Wernerssons snickeri – Ödeshög, Måttbeställda fönster, dörrar, trappor och kök efter gamla förlagor eller ny design.
.
Våla specialsnickeri, Trappor, dörrar, fönster, specialsnickerier
.
Fönster & dörrar .
Lås .
Barrolin byggnadsvård – Torsåker, Artiklar för byggnadsvård.
.
Byggfabriken, Järn- bygg- och inredningshandel med ett specialiserat sortiment för byggnadsvård och renovering
.
Gysinge – Centrum för byggnadsvård, Byggnadsvårds produkter, begagnat, nytillverkat, rådgivning, renovering, webbutik
.
Qvarnarps byggnadsvård, Byggnadsvårdbutik med alla produkter för vård av äldre byggnader
.
Gångjärn & beslag .
Barrolin byggnadsvård – Torsåker, Artiklar för byggnadsvård.
.
Byggfabriken, Järn- bygg- och inredningshandel med ett specialiserat sortiment för byggnadsvård och renovering
.
Eskilstuna kulturbeslag, Handsmidda och maskintillverkade beslag efter äldre modeller.
.
Färg från förr, Färg och olja, linprodukter, beslag, trädgård m m
.
Gysinge – Centrum för byggnadsvård, Byggnadsvårds produkter, begagnat, nytillverkat, rådgivning, renovering, webbutik
.
Kulturmejan – Västra Karup, Ekologiska och naturvänliga färger och byggmaterial, tex Auro och Leino, Ottossons linoljefärg, isolering, tapeter, beslag, textil m.m
.
Qvarnarps byggnadsvård, Byggnadsvårdbutik med alla produkter för vård av äldre byggnader
.
Träform – Valbo, Tidstypiska fönster och dörrar efter förebilder. Inredningar och trappor. 1700- och 1800-talsmöbler efter förlagor. Säljer beslag och gångjärn.
.
Fönster & fönsterglas .
3:12 Byggnadsvård, Restaurering och nytillverkning av timmerstommar, fönsterrenovering, dokumentation, rådgivning
.
AB Eldslösa Fönsterrenovering – Mjölby, Fönsterrenovering
.
Allmogesnickerier, Tillverkar och säljer, kundanpassade dörrar och fönster med tidstypiska detaljer
.
All-Snickerier, Specialinredningar i gamla hus – fönster, dörrar, trappor, inredning
.
Alsterdalens snickerifabrik – Karlstad, Tillverkning och renoveringar. Glasverandor. Kök. Inredning. Trappor.  Fönster och dörrar.
.
Annas kuriosa -Antikt eller kuriosa, Gjutjärnsspisar, kaminer, reservdelar, inredning för det annorlunda hemmet el företaget, designmöbler, byggåtervinning
.
Blyfönsterspecialisten etabl 1916 – Stockholm, Allt som har med blyinfattat glas att göra
.
BMK Kultursnickeri – Värmdö, Specialsnickerier tex fönster, dörrar, kök, glasverandor. Anpassad egen design eller efter äldre förlaga.
.
Byggnadsvård i Dalarna, Konsulthjälp, Bygger nya hus i gammal stil, Timmerlag, timring, snickerier
.
Byggnadsvård Nääs, Centrum för praktisk byggnadsvård. Gamla hus, material och tekniker.
.
Byggnadsvårdsbutiken AB, Vallby friluftsmuseum – Västerås, Byggnadsvårdsbutik med tillbehör för gamla hus. Fönsterverkstad för traditionell renovering. Förrsäljning av begagnade fönster och dörrar. Rådgivning, dokumentation och inventering.
.
Carl Bruske måleri AB – Lidingö, Invändigt underhåll, fönsterrenovering, övrigt utvändigt måleri, dekorativt måleri
.
Carlskrona byggvårdsbutik, Konsultation i byggnadsvårdsfrågor. Arkitekttjänster, dokumentation och uppmätning. Trad måleri och fönsterrenovering. Butik med byggnadsvårdsmaterial.
.
Ekstrands, Fönster och dörrar, modeller i modernt och klassiskt utförande
.
Fönsterantiken byggnadsvård, Fönster och dörrar
.
Fönstertradition HB – Karlskrona, Restaurering av fönster
.
Gamla Stan Kulturbygg AB – Stockholm, Fönsterrenovering och tillverkning av snickerier. Renovering och restaurering av byggnader med gamla byggtekniker. Målning med linoljefärg, limfärg och slamfärg.
.
Gamla Trähus – Färila, Restaureringar av äldre trähus som timmerlagningar, lagning av snickerier, fönsterrenovering men även nytillverkning av kvalitetssnickerier.
.
Grufby fönsterhantverk – Gustafs, Fönster- och dörrenoveringar. Butik. Kurser.
.
Gylle Byggnadsvård AB – Borlänge, Specialrenovering av gamla byggnader. Lyft och flytt av hus. Fönsterrenoveringar. Timmerlagning.
.
Gysinge – Centrum för byggnadsvård, Byggnadsvårds produkter, begagnat, nytillverkat, rådgivning, renovering, webbutik
.
Hellbergs snickeri, Byggnadssnickeri, inredningar, byggnadsvård
.
Henriksbergs måleri – Gnesta, Målar om in- och utvändigt samt renoverar fönster till gård och torp.
.
Hus till Hus byggnadsvård & återbruk AB – Alingsås, Byggnadsvårdsprodukter, järnspisar, kaminer, dörrar, fönster, linoljefärg, återbruk av material.
.
Hälsingefönster, Fönster och fönsterdörrar i allmogestil
.
Idelunds Bygghantverk & snickeri – Aneby, Restaureringar, rekonstruktioner och nytillverkningar av byggnadsdetaljer till gamla hus – såsom dörrar, fönster, kök och farstukvistar mm. Rep. av timmerstommar t.ex. syllbyten samt tillbyggnad och nytimring av mindre hus
.
Korsmyra snickeri, Fönster och ytterdörrar i gamla modeller
.
Kronfönster – Rottne, Nytillverkning av fönster och dörrar
.
Kulturfönster i Norrland AB – Delsbo, Fönster i trä i alla modeller och storlekar samt ytterdörrar och pardörrar
.
Kulturmåleriet AB, Dekorationsmålning. Fönsterrenovering. Byggnadsvård
.
Källbergs Bygg AB – Gävle, Fönsterrenoveringar. Timmerlagningar och snickeriverkstad. Byggnadsrådgivning. Auktoriserade fastighetsbeskrivningar.
.
Lilla Rå snickeri, Tillverkning av bl a måttbeställda dörrar, fönster, lister och inredningar som kök, väggfasta bokhyllor m m
.
Morups Träindustri AB, Tillverkning av fönster och dörrar
.
Nackagårds snickeri och byggnadsvård – Vessigebro, Byggnadsvårdsbutik. Konsultation. Stråtakstäckning, även torv- och spåntak. Restaureringar av äldre hus. Traditionellt snickeri. Fönsterrenovering.
.
NP Ringström AB, Glasarbeten, infattning, reparationer, blyinfattningar, blästring
.
Oscarshus AB – Brösarp, Renovering/restaurering av fönster. Trälagningar. Nytillverkning av enstaka fönster. Besiktning, rådgivning, energiunderhåll. Linoljefärg, fönster/dörrbeslag, äkta linoljekitt, blåst/valsat glas, lindrev.
.
Ovolin AB Färg- och byggnadsvård – Örebro, Tillverkning av färg i 800 kulörer, byggnadsvård och inredning.
.
Qvarnarps byggnadsvård, Byggnadsvårdbutik med alla produkter för vård av äldre byggnader
.
Rakennusapteekki – Byggnadsapoteket, Byggnadsvårdsbutik i Billnäs, Finland, med tillbehör för gamla hus. Fönsterverkstad för traditionell renovering. Rådgivning, dokumentation och inventering. Utbildning
.
RMI Produktion – Vallentuna, Specialinredningar och kök i gamla hus och lägenheter. Fönster, dörrar, möbler, trappor. Även renovering av gamla fönster.
.
SA Timmertorp – Östansjö – Örebro, Köp och försäljning av äldre timmerstommar, ned- och uppmontering. Eget lager av begagnat timmer, Även begagnade dörrar, kaminer, taktegel, grundstenar, köksspisar, innertak, fönster, fönsterglas, golv m.m.
.
Silléns fönsterhantverk – Frändefors, Rådgivning inom byggnadsvård. Fönster- och möbelrenovering. Säljer Ottossons linoljefärg, verktyg och byggnadsvårdsmaterial.
.
Skaraborgs specialsnickerier AB, Dörrar, entrépartier, fönster
.
Skölds måleri AB, Fönsterrenovering. Snickeri. Måleri
.
Snickeri träslaget – Jämshög, Specialsnickerier. Kultur- och byggnadssnickerier som kök, trappor, dörrar, fönster m.m.
.
SP Fönster, Kulturfönster
.
Stenbackas Trä och Glas – Fjärdhundra, Fönsterrenoveringar. Linoljefärg, kitt, beslag, gammalt glas m.m.
.
Svangs allmogesnickeri – Delsbo, Hantverksmässig tillverkning av måttbeställda fönster, dörrar och kök. Gamla modeller av kulturfönster samt fönster och dörrar till farstukvistar och punschverandor. Använder utvalt tätvuxet virke.
.
Träform – Valbo, Tidstypiska fönster och dörrar efter förebilder. Inredningar och trappor. 1700- och 1800-talsmöbler efter förlagor. Säljer beslag och gångjärn.
.
Uppsala Fönsterhantverk AB, Fönsterrestaurering. Byggnadsvårdsbutik
.
Wernerssons snickeri – Ödeshög, Måttbeställda fönster, dörrar, trappor och kök efter gamla förlagor eller ny design.
.
Viklau fönsterverkstad, Fönster- och dörrenovering
.
Vinäs Fönsterindustri AB, Tillverkning av fönster i gammal stil
.
Våla specialsnickeri, Trappor, dörrar, fönster, specialsnickerier
.
Ädel snickeri & byggnadsvård AB – Strömstad, Antikvarisk konsult, projektledning. Ritningar om- och tillbyggnader, dokumentation och uppmätning, Byggnadsvårdsrådgivning. Fönsterrestaurering.
.
Älvdalsfönster AB, Fönster och fönsterdörrar efter kundens krav och önskemål
.
Ölands byggnadsvård, Artiklar för byggnadsvård och inredning
.
Dörrar .
Allmogesnickerier, Tllverkar och säljer, kundanpassade dörrar och fönster med tidstypiska detaljer
.
All-Snickerier, Specialinredningar i gamla hus – fönster, dörrar, trappor, inredning
.
Alsterdalens snickerifabrik – Karlstad, Tillverkning och renoveringar. Glasverandor. Kök. Inredning. Trappor.  Fönster och dörrar.
.
BMK Kultursnickeri – Värmdö, Specialsnickerier tex fönster, dörrar, kök, glasverandor. Anpassad egen design eller efter äldre förlaga.
.
Byggnadsvård i Dalarna, Konsulthjälp, Bygger nya hus i gammal stil, Timmerlag, timring, snickerier
.
Byggnadsvårdsbutiken AB, Vallby friluftsmuseum – Västerås, Byggnadsvårdsbutik med tillbehör för gamla hus. Fönsterverkstad för traditionell renovering. Förrsäljning av begagnade fönster och dörrar. Rådgivning, dokumentation och inventering.
.
Ekstrands, Fönster och dörrar, modeller i modernt och klassiskt utförande
.
Fönsterantiken byggnadsvård, Fönster och dörrar
.
Grufby fönsterhantverk – Gustafs, Fönster- och dörrenoveringar. Butik. Kurser.
.
Hellbergs snickeri, Byggnadssnickeri, inredningar, byggnadsvård
.
Hus till Hus byggnadsvård & återbruk AB – Alingsås, Byggnadsvårdsprodukter, järnspisar, kaminer, dörrar, fönster, linoljefärg, återbruk av material.
.
Idelunds Bygghantverk & snickeri – Aneby, Restaureringar, rekonstruktioner och nytillverkningar av byggnadsdetaljer till gamla hus – såsom dörrar, fönster, kök och farstukvistar mm. Rep. av timmerstommar t.ex. syllbyten samt tillbyggnad och nytimring av mindre hus
.
Korsmyra snickeri, Fönster och ytterdörrar i gamla modeller
.
Kronfönster – Rottne, Nytillverkning av fönster och dörrar
.
Leksandsdörren, Ytterdörrar från Dalarna
.
Lilla Rå snickeri, Tillverkning av bl a måttbeställda dörrar, fönster, lister och inredningar som kök, väggfasta bokhyllor m m
.
Morups Träindustri AB, Tillverkning av fönster och dörrar
.
RMI Produktion – Vallentuna, Specialinredningar och kök i gamla hus och lägenheter. Fönster, dörrar, möbler, trappor. Även renovering av gamla fönster.
.
Skaraborgs specialsnickerier AB, Dörrar, entrépartier, fönster
.
Snickeri träslaget – Jämshög, Specialsnickerier. Kultur- och byggnadssnickerier som kök, trappor, dörrar, fönster m.m.
.
Svangs allmogesnickeri – Delsbo, Hantverksmässig tillverkning av måttbeställda fönster, dörrar och kök. Gamla modeller av kulturfönster samt fönster och dörrar till farstukvistar och punschverandor. Använder utvalt tätvuxet virke.
.
Träform – Valbo, Tidstypiska fönster och dörrar efter förebilder. Inredningar och trappor. 1700- och 1800-talsmöbler efter förlagor. Säljer beslag och gångjärn.
.
Wernerssons snickeri – Ödeshög, Måttbeställda fönster, dörrar, trappor och kök efter gamla förlagor eller ny design.
.
Viklau fönsterverkstad, Fönster- och dörrenovering
.
Våla specialsnickeri, Trappor, dörrar, fönster, specialsnickerier
.
Foder, lister & trösklar .
Arnemarks såg och hyvleri AB – Piteå, Hyvlade och sågade produkter. Lister, golvlister, golvsocklar, taklister, dörrfoder och fönsterfoder med profiler från förr och nya profiler.
.
Bygghantverkarna gamla hus AB – Töreboda, Restaurering av äldre byggnader. Skadeinventering. Handhyvling av tak, golv och lister. Timring, lagning och nytimring. Takspån, hyvling och läggning. Lerklining.
.
Gamla Stan Kulturbygg AB – Stockholm, Fönsterrenovering och tillverkning av snickerier. Renovering och restaurering av byggnader med gamla byggtekniker. Målning med linoljefärg, limfärg och slamfärg.
.
Garpenbergs såg AB, Blockat timmer, sparrar, kilsågat, lister, golvträ och paneler.
.
Gysinge – Centrum för byggnadsvård, Byggnadsvårds produkter, begagnat, nytillverkat, rådgivning, renovering, webbutik
.
Lilla Rå snickeri, Tillverkning av bl a måttbeställda dörrar, fönster, lister och inredningar som kök, väggfasta bokhyllor m m
.
Qvarnarps byggnadsvård, Byggnadsvårdbutik med alla produkter för vård av äldre byggnader
.
Panelskivan.se, Innertak, bröstskiva, väggskiva, bröstlist, pärlspont
.
Rackstad trä – Arvika, Hyvlade specialprodukter, golvtiljor, golvplank, takpanel, paneler och lister
.
Veckebo såg & hyvleri – Korskrogen, Hyvlar gamla profiler för lister, foder, paneler, golv.
.
Åttersta såg HB, Kilsågade produkter för renovering och restaurering
.
Österby brädgård – Visby, Byggnadsvårdsbutik. Linisolering. Eget hyvleri: specialtillverkning av listverk och golv efter kundens förlaga. Golvvårdsprodukter, gotländsk kärnfuru.
.
VVS-artiklar .
VVS Pro Lennart Berg AB – Gävle, Sanitetsporslin med tillhörande armatur för badrum och wc, Sektionsradiatorer för klassisk sekelskiftskaraktär, Gårdspump Kronan.
.
Bygghandel .
AB Karl Hedin, Sågverk, förädling, emballage, bygghandel
.
Sågverk .
Krokstorp sågverk – Essunge Bygghandel – trävaror, hyvleri, sågverk
.
Örslösa trä & hyvleri – Lidköping, Hyvleri och snickeriverksamhet
.
Verktyg .
Ramon Persson slöjd & snickeri – Motala, Kinesiska trähyvlar
.
Rubank verktygs AB – Farsta, Hyvlar och verktyg för proffs och amatörer
.
Verktygsuthyrning .
Qvarnarps byggnadsvård, Byggnadsvårdbutik med alla produkter för vård av äldre byggnader
.
Sanering .
Aimex AB – Solna, Skadeutredningar, analyser av byggnadsmaterial, bedömer fukt och mögelskador
.


11 tankar på “Byggnadsvård”

 1. Micke o Helga skriver:

  Otroligt bra länksamling! Tack för denna postning.

 2. mittgamlahus skriver:

  Vad glad jag blir att ni har nytta av den!
  Jag samlar på mig ännu mer, så det kommer mer länkar om ett tag.

  Vilken fin blogg ni har! Den länkar jag genast till 🙂

  /astrid

 3. Micke o Helga skriver:

  Tackar för länkningen! Och naturligtvis länkar vi tillbaka till den blogg!

  / Micke o Helga

 4. På gångjärn och beslag bör ni lägga till Eskilstuna Kulturbeslag.

 5. mittgamlahus skriver:

  Tack Sven!
  Det ska jag genast göra.

  /astrid

 6. Peter o Linnea skriver:

  Åh käära nån en sån länksamling!! Var verkligen inspirerande surfning!! Vi hoppas oxå komma igång med en blogg om vårt husbygge i Baggetorp, som började för 14 dar sen!

  Har ni några favorit bloggar som ni bara MÅSTE kolla? 🙂

  Mvh,
  Peter o Linnea S

 7. mittgamlahus skriver:

  Vad bra att ni har nytta av dom!

  Jag följer gärna följande bloggar när jag får tillfälle. Där skrivs det verkligen om grundligt renoverande och restaurerande:

  http://bjorkhagagnesta.wordpress.com/
  http://mittuniversum.wordpress.com/
  http://byggabo.wordpress.com/

  Säg till när ni kommer igång med bloggen, så kan jag lägga er i min länklista.

  Välkomna till det parallella universumet Byggvårdstokar 😀

  /Astrid

 8. Tack för jättebra länkar. Måste tipsa om en till http://www.vindflojel.se . Här kan man beställa sin ”egen” vindflöjel med valfritt motiv och utseende. Kul för alla som har hus 🙂

 9. mittgamlahus skriver:

  Tack Tobbe,
  kul att andra också kan ha nytta av länkarna. Framför allt företagare som vill nå ut till kunder.
  /Astrid

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s