Faluröd lockpanel och vita knutar är det som syns när man tittar på vår äldre bebyggelse. Vackert och makalöst exotiskt i utländska gästers ögon och jag har ofta funderat på det ologiska i att välja en komplementsfärg till den gröna omgivningen. Något som skapar mer än makalösa kontraster i landskapet.

Men när man får lov att titta under lockpanelen, så kommer en annan omålad bild fram. Beroende på tidsperiod, geografi, funktion för byggnaden, mm, har just den omålade väggytan varit den mest synliga. Men idag ger den en spännande inblick i äldre byggnadskonstruktion.

I sydöstra Sverige används skiftesverk flitigt, men det verkar ha använts till uthus, lador, stall, mm, medan byggnader för boende verkar ha varit timrade. Det jag funderar på är i vilken mån timringen skett med hela stockar och vilken mån med kraftiga plank. Mitt hus är byggt ca 1850 och verkar vara timrat med plank (kanske finns det en grundram som jag inte kan se som är med stockar). Bilderna är av en kär grannes hus, som just fått ny panel på sydfasaden (havsvindarna tar ut sin rätt här nere). Det här huset är något äldre, men är också ”plank-timrat”. Kanske vet någon mer…?

fasadhel fasadvanster knut knut2 lappat staty stol stol2 syll
fonster fonster2