Just nu håller maken på med att stensätta runt trapporna vid ladan. Han beskriver det som ett ”domino-projekt”, dvs för att vi ska kunna göra i ordning en av våra uteplatser måste vi först göra i ordning vid ladan, så att när vi sållar gruset vid uteplatsen kan gruset användas till ladan…

Det finns tre dörrar på gaveln – en leder in till den gamla sadelkammaren, numera trädgårdsskjul, en leder in i stora ladan och en till utedasset. Här frodas ogräset utan översyn. Men inte nu längre.

Ladan - östra gaveln

Ogräsodling...

Vi har väldiga problem med gräs som växer över stenkanter och slår rot i alla våra gångar. Att göra en grundlig sållning är i alla fall ett sätt att göra det svårare för gräs och ogräs att växa där det inte hör hemma.

”Gruset” mellan trapporna sållas i två steg för att få ut singel, mindre singel och sand. Sanden används till att jämna ut nivåerna och som sättsand för stenarna. Det fina singlet används mellan stenarna, men största delen sparas till kommande projekt. Den fina singeln är sån där fin parksingel som man förknippar med gamla trädgårdsgångar. Den grova singeln läggs mellan trapporna för att dränera.

Singel

Finsingel

Sand

Hela gården lär ligga på en stenhäll (finns nånstans under alltsammans), så vattnet rinner ut från gårdsplanen mot all byggnader. Därför har maken lagt större sten i botten som en lutande grav, för att leda ut vattnet mot gräsmattan.

dränering

Singel ovanpå sanden

singel

Sållet består av två olika såll (en med ca 5 mm nät, en med ca 3 mm nät), placerade på två höga bockar med ett järnrör. Sållningsramarna är stadgade med fönstervinkeljärn och en extra ribba på den sida där nätet är fäst.

Sållet

Sållram

Sållram

Framför trapporna lägger vi sedan några rader knott som dekoration. För att få den svängda formen måste ett par av stenarna delas på hälften. Här sprider sig gräset exceptionellt fort från gräsmatta till gångar och rabatter. Därför har vi provat att lägga geotextil mellan gräset och stenraden, för att se om det försenar processen en aning.

Geotextil mellan gräs och stenrad

Knott

Vad blir då nästa projekt? Tja, denna bedrövliga hörna är ingen idé att luka. Här måste också sållas, så att alla tänkbara rötter från gräs och ogräs försvinner.

Snart är det dags för denna