På Valborgsmässoafton var jag med om en sällsam upplevelse. Det finns en gammal sed i det gamla Danmark som kallas Sjunga maj i by. På Valborgsmässonatten gav man sig ut i gäng och sjöng på gårdarna. Med högljudd sång väckte man de sovande för att få ägg eller pengar.

Majsjungare i Strångamåla 30 april 2010

De äldre sätter fönstret på glänt för att vakna när majsjungarna kommer och räcker ut ägg genom en springa i dörren eller fönstret.

Hos de yngre bjuds det på gotterier på trappan.

Seden som brukats i Blekinge, Halland, Skåne och Danmark är nästan helt utdöd. Istället har den nyare traditionen med eld och körsång (något som kom till Sverige på 1800-talet) tagit över nästan helt. Men det finns fortfarande några platser där traditionen aldrig brutits. En av dom är Strångamåla i Blekinge. På Valborgsmässoafton fick jag följa med ut bland gårdarna och sjunga.

Visan och traditionen har sitt ursprung ända ner i medeltiden.  Det syns bland annat på visans form. Många verser och med omkväden. Det finns mycket spännande att säga om den här seden. Och det är faktiskt mitt specialarbete i kursen om Medeltida ballader, som jag pluggar under våren vid Linnéuniversitetet. Så eventuellt kommer det djupdykningar lite längre fram.