Etiketter

En annan fördel med spårtaket är att vi hela tiden successivt kan föra in isolering. Vi använder hampafiber och det känns ju bra. Man får ju kliande exem av att bara titta på syntetfiber. Hampan fluffas till en aning och så trycks den in mellan övertak och det nya spårtaket. Men innan dess har vi klätt övertaket med papp, eftersom det ständigt rasar ner grus och guck från forna tider.

hampafiber

hampafiber